Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Περισσότερες από 80.000 μετρήσεις για την ταχύτητα στο σταθερό Internet με το ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ

Σε περισσότερες από 80.000 ανέρχονται οι μετρήσεις για την ταχύτητα και ποιότητα ADSL/VDSL ευρυζωνικών συνδέσεων που έχουν πραγματοποιήσει, μέχρι σήμερα, περίπου 12.300 εγγεγραμμένοι χρήστες του ΥΠΕΡΙΩΝ, του καινοτόμου και αξιόπιστου «Συστήματος Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων» της ΕΕΤΤ. 

Στο ΥΠΕΡΙΩΝ και με το πάτημα ενός κουμπιού, οι χρήστες μετρούν και συγκρίνουν την απόδοση, την πραγματική ταχύτητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής τους σύνδεσης ανά γεωγραφική περιοχή, πακέτο σύνδεσης και ώρα της ημέρας. Παράλληλα, μπορούν να ελέγξουν εάν ο πάροχος περιορίζει την πρόσβαση σε επιλεγμένες υπηρεσίες, αποτρέποντας τη βέλτιστη αξιοποίηση της ταχύτητας της σύνδεσής τους. Επιπλέον, το ΥΠΕΡΙΩΝ προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να τηρούν ιστορικό, γραφική αναπαράσταση στο χάρτη και στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων.

Η αναγνωρισμένη και διαφανής μεθοδολογία, βάσει των μετρητικών εργαλείων NDT και GlasNost της ανοιχτής πλατφόρμας του Measurement Lab Partnership (M-Lab), σε συνδυασμό με το μοναδικό χαρακτηριστικό του Συστήματος να πραγματοποιεί μετρήσεις ταχύτητας σε ουδέτερο σημείο διασύνδεσης (κόμβος GR-ΙΧ) σε σχέση με το δίκτυο του παρόχου του συνδρομητή – αποκλείοντας τυχόν επίδραση στη μέτρηση από την κίνηση σε δίκτυα άλλων παρόχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό – καθιστούν το ΥΠΕΡΙΩΝ ως την πλέον αξιόπιστη εφαρμογή για την αποτίμηση της ταχύτητας στο σταθερό Internet. 

Με προτεραιότητες τη διαφάνεια στη σχέση συνδρομητή-παρόχου και την προστασία από αθέμιτες πρακτικές, η ΕΕΤΤ καλεί τους συνδρομητές από κάθε σημείο της Ελλάδας να συμβάλλουν με τις μετρήσεις τους στο ΥΠΕΡΙΩΝ στη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού χάρτη ευρυζωνικής κάλυψης στη χώρα μας.

Σχετικό video.