Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Προώθηση επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιες αγορές «2.0»

Η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών διεθνοποίησης unlocked International GmbH, δραστηριοποιείται πλέον και στην Ελλάδα. Μέσα από ένα εκτενές, παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προβολή επιχειρήσεων σε τοπικές αγορές, εκτός της χώρας καταγωγής τους, ξεπερνώντας γλωσσικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά εμπόδια. Στόχος της unlocked International είναι να συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 

Οι υπηρεσίες της unlocked International δίνουν σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκτεινουν τη δραστηριότητα τους εκτός των συνόρων τους, τη δυνατότητα να προβληθούν ενεργά στον κυβερνοχώρο οποιασδήποτε χώρας, αξιοποιώντας πολιτισμικά και επιχειρηματικά στοιχεία που θα αυξήσουν τη διεισδητικότητα του μηνύματός τους. Με τη βοήθεια της unlocked International και των τοπικών συνεργατών της, ο πελάτης μπορεί, σε κάθε αγορά, να κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον και τον ανταγωνισμό, να ορίσει το κοινό-στόχο του και να αναπτύξει τις βέλτιστες μεθόδους προβολής.  

Ωστόσο μια μακροχρόνια επιτυχία στην παγκόσμια αγορά δεν επιτυγχάνεται μόνο με μία υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική παρουσία. Η unlocked International έρχεται να προσφέρειτο πλήρες πακέτο διεθνούς e-Promotion, από τον σχεδιασμό και την έκδοση ηλεκτρονικού περιεχομένου και διαφημιστικού υλικού έως και την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ποιοτικής επικοινωνιακής πολιτικής με τους αλλόγλωσσους πελάτες της κάθε εταιρείας. Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που παράγει η unlocked International σήμερα, διαβάζεται από περίπου 300 εκ. χρήστες διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. 

«Η παγκόσμια αγορά αποτελείται από μια πληθώρα πολιτισμών, με διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας και φυσικά, διαφορετικές γλώσσες. Πολλές εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν με εξωστρέφεια, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις μέσα από αυτή την ποκιλομορφία.  Για εμάς στην unlocked International, αυτές ακριβώς οι διαφοροποιήσεις, αποτελούν ευκαιρία ανάπτυξης! Η προώθηση μέσα από το internet προσφέρει τεράστιες προοπτικές, εάν προσεγγιστεί με τον σωστό τρόπο,» δήλωσε σχετικά ο κ. Άγγελος Κόλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της unlocked International GmbH.  

«Πιστεύω πως ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που κάνει βήματα εξόδου από την κρίση και πλέον εισέρχεται σε μια αναπτυξιακή πορεία, η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές πρόκειται να αποτελέσουν βασικό πόλο προόδου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε και εμείς πλέον να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη αυτή», προσέθεσε ο κ. Κόλλας.