Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Βελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα στην Pylones Hellas

Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε το 2013 η Pylones Ηellas, ένας από σημαντικότερους system integrators της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία κατάφερε, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, να αυξήσει τα έσοδα και τα κέρδη της, παρουσιάζοντας θετικά πρόσημα κερδοφορίας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να κερδίζει επάξια μία θέση στη λίστα των αναπτυσσόμενων Ελληνικών εταιριών για το έτος 2013. 

Ο κύκλος εργασιών για το 2013 διαμορφώθηκε στα 4 εκατ. ευρώ έναντι των 2,97 εκατ. ευρώ  το 2012 (αύξηση 26%) και των 2,64 εκατ. ευρώ το 2011 (αύξηση 34%). Παράλληλα, παρατηρήθηκε συγκριτικά με το έτος 2012 αύξηση περίπου 17% του μικτού κέρδους, αλλά και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 5%, γεγονός το οποίο δείχνει αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Παρά την αυξημένο κύκλο εργασιών του 2013 η εταιρεία κατάφερε να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα, επιτυγχάνοντας μείωση της τάξης του 9%. «Η συνεχιζόμενη αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών μας – συνολικά πάνω από 50% μέσα στα τελευταία 4 χρόνια - αποδεικνύει ότι η Pylones Hellas παραμένει ψηλά στην εκτίμηση των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στους οποίους απευθύνεται» δήλωσε ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Γενικός Διευθυντής της Pylones Hellas. «Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας πέρυσι συνδυάστηκε με δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα: α) την βράβευση από την Hewlett Packard Hellas ως ‘’HP Top Enterprise Partner of the Year 2013’’ και την παράλληλη αύξηση του πελατολογίου με πολύ σημαντικές επιτυχίες στο ξενοδοχειακό και ναυτιλιακό χώρο και β) την εδραίωση της F5 Networks στην κορυφή των προτιμήσεων για λύσεις Application Delivery Networking των Top 50 εταιρειών στην Ελλάδα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο ITC.»  

Όπως ανέφερε ο κ. Αλέξανδρος Διογένους, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas «Ο στόχος της εταιρείας για το 2014 είναι να συνεχίσει την ανοδική πορεία της και να επικεντρωθεί σε προϊόντα που κατέχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας όπως servers, storage, networking equipment, application delivery networking, application security και τη συνέχιση ανάπτυξης εφαρμογών όπως η εξυπηρέτηση αιτημάτων (trouble ticketing) και των λύσεων που απευθύνονται στην ναυτιλία. Παράλληλα και μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2014 συνεχίζονται τα πολύ καλά αποτελέσματα με θετικό EBITDA, σε αντίθεση με την πλειοψηφία του κλάδου.»