Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Συμφωνία Intracom Holdings - Intracom Telecom

H INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας – προσυμφώνου για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρείας, σε επενδυτές στο Dubai, με συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού € 47 εκατ.

Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων. Κατόπιν αυτού με την ως άνω μεταβίβαση τερματίζονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες της Εταιρείας από την προηγηθείσα πώληση του 51% της ΙNTRACOM TELECOM.

Σχετικά με την ως άνω συμφωνία, ο Πρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS, κ. Δημήτρης Κλώνης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι επετεύχθη συμφωνία για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής μας στην INTRACOM TELECOM. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για την INTRACOM HOLDINGS και τους μετόχους της, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να βλέπουμε με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία τις προοπτικές του Ομίλου μας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης δήλωσε: «Η επίτευξη μιας σημαντικής συμφωνίας με ιδιαίτερα επωφελείς όρους σηματοδοτεί ένα νέο περιβάλλον για τον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS. Η δημιουργία ρευστότητας θα επιτρέψει στην εισηγμένη έναν πιο εστιασμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, ενώ προσβλέπουμε στη συνέχεια της στενής συνεργασίας των εταιρειών του Ομίλου μας με την INTRACOM TELECOM.»

Ο κλάδος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ήταν ιστορικά το κεντρικό αντικείμενο της INTRACOM, παίζοντας αποφασιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία τεχνολογικής τεχνογνωσίας, αλλά και το φυτώριο των σημαντικότερων στελεχών για τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην Ελλάδα. Ιστορικές στιγμές της εταιρείας ήταν η συνεργασία με την Ericsson τη δεκαετία του 1980 και η συμμετοχή και αποφασιστική συμβολή στην επιτυχία του εγχειρήματος της Vodafone τη δεκαετία του 1990.

Η INTRACOM TELECOM τα τελευταία 20 χρόνια εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με τις δραστηριότητές της να επικεντρώνονται γεωγραφικά στην Αν. Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 35 ετών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών υποστηρίζοντας περισσότερους από 100 μεγάλους πελάτες σε πάνω από 70 χώρες. Στο διεθνές της πελατολόγιο συγκαταλέγονται πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές, και μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2013 έφτασαν τα € 159,7 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 5,2 εκατ.