Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

H INTRALOT ΑΝΑΝΕΩΝEI ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

H INTRALOT και η θυγατρική της, Εταιρία Στοιχημάτων, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, ύστερα από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία κρίθηκε ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό ‘Bureau Veritas’. H Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2003.

Η παρούσα πιστοποίηση καλύπτει όλα τα ήδη πιστοποιημένα πεδία, καθώς και τις νεότερες υπηρεσίες της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της πιστοποίησης καλύπτει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την λειτουργία, την διαχείριση κινδύνου, την επιχειρησιακή υποστήριξη, την εκπαίδευση, την συμβουλευτική και την προβολή παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που αφορούν σε αθλητικό ή μη αθλητικό στοίχημα, κυνοδρομιακό και ιπποδρομιακό στοίχημα, στοίχημα μέσω εναλλακτικών δικτύων.

Ο κ. Νικόλαος Σκάγιαννης, Betting Director του Ομίλου INTRALOT, σχολιάζοντας την πιστοποίηση, δήλωσε: “Στην INTRALOT εστιάζουμε τις προσπάθειες μας, ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας να ακολουθούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας. Η πιστοποίηση της INTRALOT και της θυγατρικής της με το ISO 9001:2008 εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική μας.”