Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Συνεχίζεται και το 2015 το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Randstad Hellas με στόχο την υποστήριξη της νεανικής απασχόλησης

Το U Can Do It!, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Randstad Hellas, είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα υποστήριξης της νεανικής απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε νέους με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία.

Το πρόγραμμα U Can Do It! της Randstad Hellas, βρήκε πολύ θερμή ανταπόκριση τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του, εξελίχθηκε και συνεχίζει δυναμικά την προσφορά του στους νέους της χώρας μας και το 2015. Μέσα σε έναν περίπου χρόνο η Randstad μέσω του U Can Do It! υποστήριξε περίπου 1000 νέους (ηλικίας 18-25 ετών) στην αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού και ευκαιριών καριέρας.      

Το U Can Do It! αποτελεί ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο, μέσω της παρουσίασης βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών και της διενέργειας ομαδικών ασκήσεων, οι εισηγητές της Randstad Hellas, ενημερώνουν και παρακινούν τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν με αισιοδοξία και δημιουργικό τρόπο την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ανιχνεύονται οι προσωπικές ικανότητες των νέων και οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποιες είναι οι ικανότητες που αναζητούν σήμερα οι εταιρείες. Οι νέοι εξοικειώνονται με το σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα, τη διαδικασία των συνεντεύξεων, τις πρακτικές και καινοτόμες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, απόκτησης εμπειρίας, online εκπαίδευσης και εισαγωγής στην αγορά εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, παρουσιάζονται τόσο οι νέες τάσεις στην απασχόληση όσο και οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν για την Ελλάδα το 2014, μέσω ερευνών.

Η Randstad έχει ήδη υλοποιήσει μέχρι σήμερα 26 σεμινάρια, προσαρμοσμένα κάθε φορά στην ηλικία, το γνωστικό αντικείμενο και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, σε Ιδιωτικά Σχολεία, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ και Επαγγελματικές Ενώσεις της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εισηγητές συγκεκριμένες ευκαιρίες καριέρας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες, έχουν ήδη καταφέρει να βρουν την πρώτη τους εργασία σε ελληνικές εταιρείες- πελάτες της Randstad, με πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές, ενώ ακόμη περισσότεροι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνέντευξη με συγκεκριμένο σύμβουλο στελέχωσης της Randstad, αναμένοντας μέσω αυτής της διαδικασίας και επιπλέον θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα της Randstad Hellas επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν έχει την αίσθηση ή την αισιοδοξία ότι την περίοδο που διανύουμε, στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη παρακολούθησης του U Can Do It! είναι ότι οι συμμετέχοντες φεύγουν από το σεμινάριο με αναπτερωμένο το ηθικό τους. Σε αυτό συμβάλει εξαιρετικά το γεγονός ότι τα στελέχη της Randstad επιβεβαιώνουν στους νέους συμμετέχοντες, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων υγιών εταιρειών και επιτυχημένων νέων επαγγελματιών, ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα δυνατότητες εξέλιξης στον επαγγελματικό στίβο, ακόμη και για νέους με μικρή ή και καθόλου επαγγελματική εμπειρία.

Η Leigh Ostergard, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad Hellas σημειώνει: «Το U Can Do It! αποτελεί το ξεκάθαρο μήνυμα της Randstad Hellas προς τους νέους της Ελλάδας, ότι η επιτυχία είναι εφικτή παρά τις συνεχείς προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η εμπειρία υλοποίησης του προγράμματος μας απέδειξε ότι καλύπτουμε μία ουσιαστική ανάγκη των νέων ανθρώπων, που δεν αφορά μόνο στην παροχή γνώσεων και κατάρτισης σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, αλλά κυρίως στην ουσιαστική επαφή τους με ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας. Η ανταπόκριση των νέων κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του U Can Do It! ήταν εντυπωσιακή και για αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με αμείωτη ένταση και ενθουσιασμό. Η Randstad Hellas μένει πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την ανάπτυξη της νέας γενιάς της Ελλάδας, προτείνοντας εναλλακτικές επιλογές, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον εργασιακό τομέα. Μία από τις βασικές αξίες της Randstad παγκοσμίως, είναι η ανάληψη της ευθύνης που ως εταιρεία φέρει απέναντι στην κοινωνία. Η προσφορά υπηρεσιών ωφέλιμων για το κοινωνικό σύνολο, καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν βασικές συνιστώσες της δραστηριοποίησης μας παγκοσμίως».