Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Συμμετοχή της ΕΕΤΤ στη Σύνοδο του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP)

Η ΕΕΤΤ συμμετείχε στη Σύνοδο του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, με στόχο την προώθηση ζητημάτων της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς.

Κατά τη Σύνοδο, το ERGP ενέκρινε έξι εκθέσεις που αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες τάσεις για την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα της Καθολικής Υπηρεσίας και τη διαχείριση παραπόνων, τη ρύθμιση τιμών των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και τους δείκτες παρακολούθησης της ταχυδρομικής αγοράς για το έτος 2012.

Επίσης, στη Σύνοδο εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασιών του ERGP για το 2015 το οποίο έχει τεθεί σε πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση από τις 27 Νοεμβρίου 2014 έως τις 12 Ιανουαρίου 2015. Βασικός άξονας του προγράμματος εργασιών θα αποτελέσει και η εξέταση της εφαρμογής υποχρέωσης για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Για το σημαντικό αυτό θέμα, το ERGP διοργάνωσε, την προηγούμενη ημέρα της Συνόδου, συνάντηση εργασίας με περισσότερους από 150 εκπροσώπους της αγοράς, από φορείς όπως ταχυδρομικοί πάροχοι, ενώσεις καταναλωτών και εργαζομένων και ηλεκτρονικά καταστήματα, ώστε να αναγνωρισθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα θέματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και επηρεάζουν την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας σε όλη την Ευρώπη.

Οι εγκεκριμένες εκθέσεις και η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα εργασιών του ERGP για το 2015 βρίσκονται στο http://ec.europa.eu/internal_market/ergp/index_en.htm