Νέα

“Περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού” από το καλοκαίρι του 2017

roamingnew12

Προσηλωμένη στο στόχο για την καθιέρωση “περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού” (roam-like-at-home) από το προσεχές έτος παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και το πλάνο για την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τον Ιούνιο του 2017 - που είναι ο φιλόδοξος στόχος της Επιτροπής - κάθε άλλο παρά χωρίς προβλήματα προχωρά, τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα κινούνται σταθερά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τριμερείς συνομιλίες με το Κοινοβούλιο ξεκινά η Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου, ώστε να καταστεί εφικτή η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής από τον ΙούνιοΣε αυτήν τη λογική, το Συμβούλιο καθόρισε τη γενική προσέγγιση σχετικά με τους νέους κανόνες της χονδρικής αγοράς περιαγωγής, με απώτερο στόχο την κατάργηση των τελών περιαγωγής το 2017. Το συμφωνηθέν κείμενο θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο Οργάνων για να προχωρήσει η ΕΕ προς την εποχή της “περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού”.

Μάλιστα, το Συμβούλιο δήλωσε την επιθυμία του για ταχεία συμφωνία, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής, όπως έχει συμφωνηθεί, τον Ιούνιο του 2017. 

Στο σχέδιο Κανονισμού, που έχει καταρτιστεί, ορίζονται τα ανώτατα όρια των ποσών που μπορούν οι πάροχοι να χρεώνουν μεταξύ τους για τη χρήση των δικτύων τους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν λόγω ανώτατα όρια αφορούν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τη χρήση δεδομένων.

Στόχος είναι να καθοριστούν τα ανώτατα όρια σε τέτοιο επίπεδο, που η κατάργηση των τελών περιαγωγής να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ, παρ’ όλο που η χρήση των κινητών, τα ταξιδιωτικά μοντέλα και τα επίπεδα των τιμών είναι πολύ διαφορετικά από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, στόχος των νέων κανόνων είναι να διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις σε δίκτυα και να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός τόσο στις εγχώριες, όσο και στις εξωτερικές αγορές. 

Χρήση δεδομένων
Όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τη χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, προβλέπεται σταδιακή μείωση, με μέγιστη χρέωση €0,01/MB στα μέσα του 2017, η οποία θα μειώνεται σταδιακά έως ότου φθάσει τα €0,005/MB στα μέσα του 2021. Η μείωση των ανωτάτων ορίων αντανακλά την προσδοκία ότι το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής θα ελαττωθεί κατά τα επόμενα έτη.

Για τηλεφωνικές κλήσεις, η μέγιστη προσαύξηση θα ανέρχεται σε €0,0353 το λεπτό και για τα μηνύματα SMS, σε €0,01ανά μήνυμα. 

Το ανώτατο όριο χονδρικής για τη χρήση δεδομένων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της επανεξέτασης. “Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται αλματωδώς. Με την κατάργηση των τελών περιαγωγής, η κατανάλωση δεδομένων στο εξωτερικό αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοια πορεία”, αναφέρει το Συμβούλιο. 

Περιαγωγή χονδρικής
Στη γενική προσέγγιση προβλέπεται και ένας νέος μηχανισμός σε επίπεδο χονδρικής, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα σε εξαιρετικές περιστάσεις. Σε περίπτωση που οι πάροχοι δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος, θα μπορούν να ζητήσουν από τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας τους την άδεια να επιβάλουν προσαύξηση πέραν των ανωτάτων ορίων. Ωστόσο, ακόμη κι αν εφαρμοσθεί προσαύξηση κατ’ εξαίρεση, η συνολική χρέωση χονδρικής για τη χρήση δεδομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα  €0,0085/MB. 

Ανά διετία
Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει αναφορά για το πώς λειτουργούν οι κανόνες κι εάν κριθεί σκόπιμο, να προτείνει νέους.

Η μεταρρύθμιση πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως τις 15 Ιουνίου 2017, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής, όπως ορίζεται στην περσινή έκδοση του Κανονισμού για την περιαγωγή. Για το σκοπό αυτόν, η Σλοβακική Προεδρία θα αρχίσει τριμερείς συνομιλίες με το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ