Νέα

Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

peoplenew123

Σήμερα, περισσότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού και περίπου το 45% των Ευρωπαίων πολιτών, διαθέτει μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, το 40% των εργοδοτών στην Ευρώπη δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ, έως το 2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενδέχεται να φθάσουν τις 750.000. Αυτό το χάσμα μεταξύ υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων και των digital skills που ζητά η αγορά, επιχειρεί να καλύψει η Ευρώπη σε μια προσπάθεια να αποκτήσει σαφές ψηφιακό πλεονέκτημα στη νέα οικονομία της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Πρόγραμμα δέκα δράσεων για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητεςΣε αυτήν τη λογική, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο DIGITALEUROPE παρουσίασαν την πρωτοβουλία “Digital Skills and Jobs Coalition” (Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας), που έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των δεξιοτήτων και τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια “συμμαχία” επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ, φορέων παροχής εκπαίδευσης, οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα. Τα 35 και πλέον μέλη του Συνασπισμού δεσμεύονται να καταβάλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία. 

Επέκταση
Ο “Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας” βασίζεται στις εργασίες του Μεγάλου Συνασπισμού για την Ψηφιακή Απασχόληση, της εκστρατείας eSkills for Jobs και του προγράμματος “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020”. Από το 2013 μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει στην κατάρτιση άνω των 2 εκατ. ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες, μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήριξης και έχει οδηγήσει στη δημιουργία 13 εθνικών συνασπισμών ψηφιακών δεξιοτήτων στα κράτη - μέλη.

Τρεις νέοι εθνικοί συνασπισμοί πρόκειται να δρομολογηθούν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, ενώ άλλοι τέσσερις βρίσκονται υπό σύσταση. Στόχος είναι η δημιουργία εθνικών συνασπισμών σε όλα τα κράτη - μέλη έως το 2020.

Έως το 2020, ο Συνασπισμός θα συμβάλει στην κατάρτιση 1 εκατ. ανέργων νέων για την κάλυψη κενών θέσεων στον ψηφιακό τομέα μέσω πρακτικών ασκήσεων, προγραμμάτων μαθητείας και προγραμμάτων κατάρτισης σύντομης διάρκειας. Επίσης, θα στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Θα συμβάλει, εξάλλου, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχεται, σε όλους τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς, η δυνατότητα χρησιμοποίησης ψηφιακών εργαλείων. 

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων
Ο “Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας” είναι μία από τις δέκα δράσεις του νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων, που πρότεινε χθες η Ευρώπη. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, η Επιτροπή εισηγείται δέκα δράσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν τα επόμενα δύο χρόνια, ορισμένες εκ των οποίων θα ξεκινήσουν άμεσα:

- Θέσπιση μιας εγγύησης δεξιοτήτων, ώστε να βοηθηθούν οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων.

- Επανεξέταση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο όλες οι διαθέσιμες δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

- “Σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία”, το οποίο θα βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς.

Αργότερα εφέτος και το 2017, θα ξεκινήσουν οι δράσεις:

- “Εργαλειοθήκη προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών”, που θα υποστηρίξει τον ταχύτερο εντοπισμό και αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο, προσφύγων και άλλων μεταναστών.

- Αναθεώρηση του πλαισίου του Europass, που θα προσφέρει στους χρήστες εργαλεία για να παρουσιάζουν τις δεξιότητές τους και να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για ανάγκες σε δεξιότητες.

- Προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αποτελεί την επιλογή πρώτης γραμμής. Αυτό θα γίνει με τη βελτίωση των παρεχόμενων ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να αποκτούν εργασιακές εμπειρίες βασισμένες στη μάθηση.

- Επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανότητες, ώστε να μπορέσουν περισσότερα άτομα να αποκτήσουν τη βασική δέσμη δεξιοτήτων, απαραίτητων για να εργαστούν και να ζήσουν στον 21ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των επιχειρηματικών και καινοτομικών τρόπων σκέψης και δεξιοτήτων.

- Πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων, ώστε να βελτιωθούν οι πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

- Πρόταση περαιτέρω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της “διαρροής εγκεφάλων”. 

O ΣΕΠΕ
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση της πρωτοβουλίας “Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας”. Στην Ελλάδα, το πρωτόκολλο για την “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές  Δεξιότητες και την Απασχόληση” υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΣΕΠΕ το Μάιο του 2014 στην Αθήνα στη διάρκεια του e-Skills for Jobs Grand Event.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ