Νέα

Ενεργοποιείται η νέα “ασπίδα προστασίας” ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

privacyshield

Πιστοποίηση από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις, που εισάγει η νέα συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για την διατλαντική ανταλλαγή δεδομένων, μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν από προχθές οι επιχειρήσεις. Πρακτικά, με την έναρξη της πιστοποίησης ενεργοποιείται η νέα “ασπίδα προστασίας” ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (πρόκειται για τη συμφωνία που αντικαθιστά το παλαιό πλαίσιο “ασφαλούς λιμένα”).

Ενισχυμένη προστασία για τις διατλαντικές ροές δεδομένων υπόσχεται το νέο θεσμικό πλαίσιο (Privacy Shield)Η “ασπίδα προστασίας” ΕΕ-ΗΠΑ υπόσχεται ενισχυμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών κατά τις διατλαντικές ροές δεδομένων. Το νέο πλαίσιο, που διέπει πλέον τις ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, εισάγει αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα. Μεταξύ άλλων, το νέο καθεστώς θεσπίζει αυστηρότερους όρους για την περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση διαβίβασης από εταιρεία που καλύπτεται από την “ασπίδα προστασίας”. Επίσης, το νέο πλαίσιο καθιερώνει σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε προσωπικά δεδομένα.

Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν την ΕΕ ότι η πρόσβαση των δημόσιων Αρχών για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης.

Μαζική συλλογή data
Κάθε πολίτης της ΕΕ θα επωφεληθεί επίσης, για πρώτη φορά, από μηχανισμούς έννομης προστασίας στον τομέα αυτό. Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει τη μαζική και χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την “ασπίδα προστασίας” για την ιδιωτικότητα.

Επιπλέον, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διευκρίνισε περαιτέρω ότι η μαζική συλλογή δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και συγκεκριμένη. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει θεσπίσει δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους Ευρωπαίους μέσω μηχανισμού συνηγόρου του πολίτη στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δικαιώματα των πολιτών
Εφεξής, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις που εισάγει η συμφωνία, οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι έχει γίνει κατάχρηση των δεδομένων του στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας θα επωφελείται από διάφορους προσιτούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Στην ιδανική περίπτωση, η καταγγελία θα εξετάζεται από την ίδια την εταιρεία ή θα παρέχεται δωρεάν εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να απευθυνθούν και στις εθνικές τους Αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι καταγγελίες πολιτών της ΕΕ Εάν δεν διευθετηθεί μια υπόθεση με άλλα μέσα, θα υπάρχει μηχανισμός διαιτησίας ως έσχατη λύση. Η δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ θα αναληφθεί από συνηγόρου του πολίτη ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. 

Κοινή επανεξέταση
Το νέο πλαίσιο εισάγει έναν ετήσιο μηχανισμό κοινής επανεξέτασης, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, κυρίως η τήρηση των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η Επιτροπή θα κάνει χρήση όλων των άλλων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης και θα δημοσιεύσει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Η συμφωνία
Στις 2 Φεβρουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τις διατλαντικές ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς: την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Η Επιτροπή παρουσίασε τα κείμενα του σχεδίου απόφασης στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Μετά τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (αρχές προστασίας των δεδομένων) στις 13 Απριλίου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης στις 12 Ιουλίου 2016.

Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτυπώνει τις απαιτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015, με την οποία κήρυξε άκυρο το παλαιό πλαίσιο “ασφαλούς λιμένα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ