Νέα

Το νέο θεματοφύλακα των προσωπικών δεδομένων της Ευρώπης ψηφίζει σήμερα το Κοινοβούλιο

ethniko-koinovoulio2

Ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου θεματοφύλακα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην Ευρώπη πραγματοποιεί σήμερα το Κοινοβούλιο, καθώς η θητεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, κ. Peter Hustinx, ολοκληρώθηκε. Σήμερα, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου αναμένεται να επιλέξει το νέο Επόπτη για την προστασία των δεδομένων και την τήρηση των κανόνων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. Οι ακροάσεις των υποψηφίων πραγματοποιήθηκαν χθες, ενώ η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Οι πέντε τελικοί υποψήφιοι, που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για μεν τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ο Noëlle Lenoir (Γαλλία) και ο Yann Padova (Γαλλία), ενώ για τη θέση του Αναπληρωτή Επόπτη η Cinzia Biondi (Μ. Βρετανία), ο Giovanni Buttarelli (Ιταλία) και ο Wojciech Wiewiorowski (Πολωνία).

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι ανεξάρτητη εποπτική Αρχή και εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών, όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνει παρακολουθώντας τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., παρέχοντας συμβουλές για την υιοθέτηση πολιτικών και νόμων, που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές για να εξασφαλίσει τη συνεπή προστασία των δεδομένων.

Ο ρόλος του Επόπτη
Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) δημιουργήθηκε το 2001. Οι βασικές αρχές, που διέπουν το θεσμό, είναι πως, όταν τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμου, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του. Ο ΕΕΠΔ εξασφαλίζει ότι αυτό συμβαίνει και παρέχει τις συμβουλές του για όλα τα θέματα, που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω “επεξεργασία” καλύπτει δραστηριότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών, η καταγραφή και αποθήκευση τους, η ανάκτηση τους για ανάγνωση, η αποστολή ή διάθεση τους, καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της μετάδοσης, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων.

Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα όσον αφορά την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, εκτός εάν τα δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζεται επαγγελματίας του τομέα της υγείας ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ