Νέα

Οι ΤΠΕ και έργα για έρευνα-καινοτομία στις "εμπροσθοβαρείς" δράσεις του ΕΣΠΑ

kainotomia2

Είκοσι μία δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, προϋπολογισμού €127,5 εκατ., καθώς και 49 έργα στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, €42 εκατ., περιλαμβάνονται στις λεγόμενες "εμπροσθοβαρείς" δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως εκτίμησε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνέντευξη Τύπου για τη νέα προγραμματική περίοδο, από το συνολικά εκτιμώμενο προϋπολογισμό των €26,07 δις, περίπου €12 δις. από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αναμένεται να διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία εντός του 2015.

Εξ αυτών €4,2 δις. θα κατευθυνθούν σε έργα από το ΕΣΠΑ 2007-2013, €4,9 δις. αφορούν τις λεγόμενες "εμπροσθοβαρείς" δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, ενώ άλλα €2,9 δις. αφορούν έργα phasing (που από το προηγούμενο ΕΣΠΑ μεταφέρονται στο νέο).

Τα “εμπροσθοβαρή” έργα περιλαμβάνουν δράσεις, που εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. Επίσης, αφορούν έργα, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου, δεν εντάχθηκαν στην περίοδο 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. Τέλος στις "εμπροσθοβαρείς" δράσεις περιλαμβάνονται και νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020.

Όπως σημείωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κύριος Νίκος Δένδιας, έπειτα από δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε., η τελευταία αναγνώρισε στην Ελλάδα τη δυνατότητά να εντάξει εμπροσθοβαρώς έργα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 πριν ακόμα από την έγκριση και την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο ίδιος, πάντως, διευκρίνισε ότι το επόμενο 15νθήμερο θα έχει ολοκληρωθεί και η εσωτερική διεργασία διαβούλευσης για το νομοσχέδιο του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει και θα δώσει το επόμενο διάστημα για δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο θα προβλέπονται μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων, ενώ θα δίνεται έμφαση στον χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του.

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων
Εκτός από τους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι εμπροσθοβαρείς δράσεις αφορούν: τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, την υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO, έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές, την προώθηση της απασχόλησης (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας), την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, την εκπαίδευση και κατάρτιση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ