Νέα

Την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα στηρίζει χρηματοδοτικά η ΕΕ

telecom

Τη σταδιακή ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας με συνολικό κονδύλι €12,5 εκατ. βασικά έργα υποδομών στη χώρα μας. Οι παρεμβάσεις σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με δράσεις σχετικές με καινοτόμες ενέργειες, όπως τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει, με μέγιστη δυνητική στήριξη, ύψους άνω των €12,5 εκατ., από το πρόγραμμα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, πέντε έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, που αφορούν και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για δράσεις προώθησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις υποδομές μεταφορών και σε εγκαταστάσεις, που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή τη μείωση του εξωτερικού κόστους.Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επελέγησαν 27 έργα, που θα λάβουν Κοινοτική χρηματοδότηση €63,66 εκατ. Μία εκ των πολυκρατικών δράσεων, που αφορά την Ελλάδα, σχετίζεται με τις βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές με υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των νήσων του Αρχιπελάγους (ARCHIPELAGO-LNG), η οποία θα λάβει χρηματοδότηση €575.912.
Έτερες δράσεις, που χρηματοδοτεί η Επιτροπή, σχετίζονται με τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM), τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), τα Ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και τις Θαλάσσιες αρτηρίες (MoS).
Άλλες πολυκρατικές παρεμβάσεις, που αφορούν και την Ελλάδα, είναι: η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ITS+, με χρηματοδότηση €1.881.929, η δράση Crocodile (στον τομέα των ITS), με χρηματοδότηση €6.284.036, το έργο TRAINMOS II (στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών), με χρηματοδότηση €1.409.240 και τέλος η δράση "Ανατολικό Costa II-Ποσειδών Μed (επίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών), με χρηματοδοτική στήριξη €2.563.125.
Να σημειωθεί ότι τις δράσεις θα παρακολουθεί ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), σε συνεργασία με τους δικαιούχους των έργων σε όλα τα κράτη - μέλη και υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι παρεμβάσεις
Τα έργα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο ετήσιων και πολυετών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών του 2013 (ΔΕΔ-Μ) και θα συμβάλουν στην προώθηση της ολοκλήρωσης του δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και στη μελέτη καινοτόμων μεθόδων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των μεταφορών.
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΔΕΔ-Μ 2013 παρέχουν συνδυασμένη χρηματοδότηση ύψους €320 εκατ. σε 106 έργα καλύπτοντας δράσεις από τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας έως τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του τομέα των μεταφορών.
Το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει την κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν €8 δις διατέθηκαν από την ΕΕ για το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ για το διάστημα 2007-2013, προς υποστήριξη μελετών ή έργων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ