Νέα

Τα τέλη Νοεμβρίου ορίζοντας για την ολοκλήρωση ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων-Παράταση για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια”

busres

Προθεσμία έως τα τέλη Νοεμβρίου έχουν οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα”, προκειμένου να ολοκληρώσουν τα ενταγμένα έργα. Ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα παρατάθηκε με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ισχύει για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκριθεί για αίτημα 6μηνης παράτασης υλοποίησης του έργου τους, έως τις 7/09/2014, κατόπιν αιτήματος που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά στη ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις η παράταση είναι αυτοδίκαιη και δεν είναι απαραίτητο να προβούν οι ίδιες σε κάποια ενέργεια.
Αναλυτικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.

Επίσης, απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή 39 μηνών και μέχρι τις 30-11-2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.
Θυμίζουμε ότι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εννεάμηνης παράτασης και μέχρι τις 30-11-2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών, ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας, προβολής σε αγορές - στόχους, προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Καινοτομική επιχειρηματικότητα
Προ μηνός είχε ανακοινωθεί και η παράταση του χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Προγράμματα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η διάρκεια υλοποίησης των συγκεκριμένων εγκεκριμένων έργων είχε οριστεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Για τις νέες εντάξεις, που δύναται να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ αρχής σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, στις διατάξεις του προγράμματος. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15η Δεκεμβρίου 2015.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ