Νέα

Είκοσι νέα επενδυτικά σχέδια στη δράση “digi-retail” - 3.020 επενδύσεις, προϋπολογισμού €132,7 εκατ., έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα

kainotom2013

Επιπλέον είκοσι επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό €833.000 ευρώ και επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) €500.000, που προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, εντάχθηκαν στη Δράση “digi-retail” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Όπως ανακοίνωσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, τα επενδυτικά σχέδια, που έχουν ενταχθεί στη δράση “digi-retail” έως σήμερα, ανέρχονται σε 3.020 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό €132,7 εκατ.Στο πλαίσιο της δράσης “digi-retail” διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ., προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους €200 εκατ. από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
Οι εντάξεις ανήλθαν σε 2.816, οι οποίες αντιστοιχούν σε €72,7 εκατ. δημόσιας δαπάνης. Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 578 αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €13,8 εκατ. δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 343 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, διότι αναμένεται η σχετική διάθεση πιστώσεων από τον αρμόδιο Φορέα.
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη δράση 1.210 επενδυτικά σχέδια μέσω του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”, με συνολικό ποσό δημόσιας επιχορήγησης €30,230 εκατ., άλλες 916 επενδύσεις, δημόσιας επιχορήγησης €27,191 εκατ. έχουν υπαχθεί στη δράση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής, ενώ μέσω του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) έχουν ενταχθεί 526 επενδυτικά σχέδια, που λαμβάνουν δημόσια επιχορήγηση €11,223 εκατ. Επιπλέον, μέσω του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Δυτική Μακεδονία) έχουν ενταχθεί στη δράση 115 επενδύσεις, με δημόσια επιχορήγηση €2,577 εκατ., 114 έργα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, με δημόσια επιχορήγηση €2,643 εκατ. και τέλος 139 επενδύσεις έχουν υπαχθεί μέσω του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, διεκδικώντας επιχορήγηση €3,641 εκατ.Η δράση
Η δράση “Digi-Retail” αφορά σε επενδύσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα, αγορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.
Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις, που θα ενισχυθούν, να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.
Η δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις τις προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Επίσης, επιχειρεί να παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών. Δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες. Τέλος, συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ