Νέα

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το ψηφιακό μέρισμα - Παρόντες οι βασικοί “παίκτες” της αγοράς

tabletnew2013





Με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των “παικτών” της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το ψηφιακό μέρισμα. ΟΤΕ-Cosmote, Vodafone, Wind Ελλάς, Forthnet, όπως και η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), αλλά και ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΔΕΤ, κ. Παναγιώτης Τσανάκας, έδωσαν το “παρών”, παίρνοντας μέρος στη δημόσια διαβούλευση. Πλέον, μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, αναμένεται η οριστικοποίηση των όρων της σχετικής δημοπρασίας και - το βασικότερο - η τοποθέτηση του οικονομικού πήχη, προκειμένου να δοθεί στη δημοσιότητα το τεύχος της προκήρυξης.  

Η πρώτη αποτίμηση, η οποία μάλιστα είχε υπολογισθεί στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, που έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, είχε κάνει λόγο για €300 εκατ., ενώ από το κείμενο της διαβούλευσης απουσίαζε η αναφορά στο οικονομικό τίμημα του φάσματος. Η δημοπρασία θα εξελιχθεί, σύμφωνα με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα, τον Οκτώβριο, καθώς, στόχος είναι το Νοέμβριο να ολοκληρωθεί η εκχώρηση του ψηφιακού μερίσματος στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Πρόκειται για τη διάθεση - μέσω διαγωνισμού - του φάσματος των 800ΜΗz και των 2,6GΗz, γνωστού ως “ψηφιακό μέρισμα” (πρόκειται για το φάσμα, που θα απελευθερωθεί από την πλήρη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση και θα διατεθεί στους παρόχους, μέσω του διαγωνισμού, ώστε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς 4G, LTE). 

Εκχώρηση
Επί της διαδικασίας, η ΕΕΤΤ προκρίνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα και προτείνει οι άδειες να έχουν 15ετή  διάρκεια, με έναρξη την 1/11/2014 (με ένα διάστημα τεσσάρων μηνών για δοκιμές) και λήξη τις 28/2/2030.

Στο πρώτο στάδιο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή 800MHz εύρους ζώνης 2x5MHz. Εάν στη διαδικασία συμμετέχουν μέχρι και τρεις συμμετέχοντες, τότε στο πρώτο στάδιο χορηγούνται σε αυτούς δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στη φασματική περιοχή των 800MHz, εύρους ζώνης 2x5MHz ανάλογα με τις αιτήσεις τους.  Εάν στη διαδικασία συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις, τότε στο πρώτο στάδιο δεν χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 800MHz. 

Στο δεύτερο στάδιο, τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων, που μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου παραμένουν διαθέσιμα, χορηγούνται μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της δημοπρασίας: α) κάποιο Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων δεν έχει χορηγηθεί αυτό μπορεί να χορηγηθεί με διαδικασία, που θα αρχίσει τουλάχιστον δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, β) κανένα Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων δεν έχει χορηγηθεί, τα Τμήματα Ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται σε ημερομηνία, που θα καθοριστεί μεταγενέστερα από την ΕΕΤΤ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ