Νέα

Υπό ρύθμιση η αγορά εικονικών νομισμάτων - Συστάσεις στις τράπεζες να μην συναλλάσσονται σε bitcoins

bitcoins_s

Συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες να μην πραγματοποιούν συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα, όπως το bitcoin, πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει στη ρύθμιση της αγοράς ψηφιακών νομισμάτων, απηύθυνε Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority - EBA). Σε σχετική έκθεση της, την οποία απευθύνει προς τις Κοινοτικές, αλλά και τις αρμόδιες εθνικές, Αρχές, η ETA παροτρύνει τις τράπεζες να μην έχουν αποθέματα bitcoin και να μην κάνουν συναλλαγές με το ψηφιακό νόμισμα. Η ΕΤΑ, στο σχετικό κείμενο γνώμης, αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία της νεόκοπης αγοράς των εικονικών νομισμάτων, όπως το bitcoin, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγει την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος συναλλαγών. 

Ταυτόχρονα, ωστόσο, προειδοποιεί τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να μην διαπραγματεύονται ή διακρατούν εικονικά νομίσματα, μέχρι η Ε.Ε. θέσει σε εφαρμογή ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι έχει εντοπίσει τουλάχιστον 70 κινδύνους, που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών και της αγοράς, αλλά και ζητήματα, που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑ, τονίζοντας ότι οι συστάσεις της προέρχονται μετά από εις βάθος αξιολόγηση των εικονικών νομισμάτων, τονίζει ότι, αν και τα εικονικά νομίσματα μπορούν να επιτρέψουν ταχύτερες και φθηνότερες συναλλαγές, ενδεχομένως να ενέχουν υψηλούς κινδύνους για τους χρήστες και τους επενδυτές. Επίσης, οι συναλλαγές αυτές μπορούν να αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για οικονομικά εγκλήματα, όπως το ξέπλυμα χρήματος. 

Παράλληλα, η ΕΤΑ περιγράφει στο κείμενο γνώμης τα θέματα, που θα πρέπει να τεθούν υπό ρυθμιστική εποπτεία για την ασφαλή διαπραγμάτευση σε εικονικά νομίσματα. Το προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο για τα εικονικά νομίσματα, σύμφωνα με την Αρχή, θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις, που προβλέπονται στην εταιρική διακυβέρνηση και αυτό περιλαμβάνει το διαχωρισμό των λογαριασμών των πελατών, τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και το σημαντικότερο, τη δημιουργία “αρχών διακυβέρνησης”, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ακεραιότητα του καθεστώτος στο νόμισμα.

Προβληματισμός
Ο προβληματισμός, που εκφράζει η Αρχή, συνδέεται με το γεγονός ότι τα εικονικά νομίσματα μπορούν - εν μέρει - να δημιουργηθούν ανώνυμα από τον καθένα, χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον, οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την επικύρωση των συναλλαγών - καθώς και όσοι αγοράζουν ή πουλούν - μπορούν να παραμένουν ανώνυμοι. 

Το bitcoin είναι ένα ηλεκτρονικό νόμισμα, το οποίο δημιουργείται σε υπολογιστές και κυκλοφορεί μεταξύ φυσικών προσώπων, που το αποθηκεύουν σε ψηφιακά πορτοφόλια. Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων δέχεται σήμερα το bitcoin ως πληρωμή για προϊόντα και υπηρεσίες.

Η αξιολόγηση της ΕΤΑ πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority), της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ