Νέα

Ρόλο στην αγορά των Big Data, που το 2015 θα προσεγγίσει τα $17 δις, αναζητά η Ευρώπη

kainotomia2013_293Κίνητρα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να ενστερνιστούν ταχύτερα τα Big Data, μια αγορά που αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 40%, επτά φορές γρηγορότερα από ό,τι η συνολική αγορά ΤΠΕ, θα προσφέρει η Ε.Ε. Η Ευρώπη, επιχειρώντας να είναι παρούσα στις εξελίξεις που αφορούν τα Big Data, μιας βιομηχανίας που θα ανέλθει σε $16,9 δις το 2015, δημιουργώντας εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, δρομολογεί σειρά ενεργειών για τα Big Data. Προφανής στόχος της Ε.Ε. είναι να μην χαθεί το πολύτιμο για την Ευρώπη momentum για τα Big Data, έχοντας ως δεδομένο, για παράδειγμα, ότι οι επιχειρήσεις, που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, στηριζόμενες στις γνώσεις που βασίζονται σε δεδομένα, γνωρίζουν αύξηση παραγωγικότητας ύψους 56%.Μεταξύ της δέσμης των μέτρων, περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σύμπραξης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για τα Big Data, η οποία θα χρηματοδοτεί ιδέες, που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού σε τομείς, όπως η εξατομικευμένη ιατρική και η διακίνηση τροφίμων.
Επίσης, δρομολογείται η δημιουργία ενός “φυτωρίου” Big Data, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, ώστε να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουν αλυσίδες εφοδιασμού, βασιζόμενες στα δεδομένα και στο cloud.
Επίσης, υπάρχει πρόταση νέων κανόνων για την “ιδιοκτησία” δεδομένων και την ευθύνη παροχής δεδομένων, όσον αφορά data που συγκεντρώνονται μέσω του “Διαδικτύου των Πραγμάτων”.

Εξάλλου, η Επιτροπή δρομολογεί την κατάρτιση προτύπων δεδομένων και εντοπισμό των ενδεχόμενων κενών, καθώς και τη δημιουργία μιας σειράς κέντρων αριστείας με απεριόριστη υπολογιστική ικανότητα, με στόχο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με ειδίκευση στα δεδομένα στην Ευρώπη.
Τέλος, εξετάζεται η δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων σε διάφορα κράτη - μέλη.

Σημερινή κατάσταση
Σήμερα, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα Big Data είναι η έλλειψη διασυνοριακού συντονισμού, οι ανεπαρκείς υποδομές, η έλλειψη χρηματοδότησης, καθώς και εμπειρογνωμόνων δεδομένων και συναφών δεξιοτήτων, αλλά και το κατακερματισμένο και υπερβολικά πολύπλοκο νομικό περιβάλλον.

Δράσεων συνέχεια
Παράλληλα με τις κινήσεις για τα Big Data, η Επιτροπή επεκτείνει τις επενδύσεις σε τεχνολογία 5G (σ.σ. ήδη δεσμεύθηκαν €700 εκατ. για μια εταιρική σχέση δημόσιου - ιδιωτικού τομέα), μέσω διεθνών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Ιουνίου μεταξύ της Επιτροπής και της Νότιας Κορέας. Επίσης, έμφαση δίνει η Ε.Ε. στο Μεγάλο Συνασπισμό για την Ψηφιακή Απασχόληση, καθώς και στην πρωτοβουλία με τίτλο “Άνοιγμα της εκπαίδευσης” για πλήρωση των κενών όσον αφορά τις δεξιότητες.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας δεδομένων και την τελική έκδοση της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, που απαιτείται για μια θεμελιώδους σημασίας ακμάζουσα οικονομία, που βασίζεται στα δεδομένα.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ