Νέα

Αυξάνεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για το γραφένιο - Νέοι ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία

health620_s

Αυξανόμενο βαίνει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και φορέων για συμμετοχή στην εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής για το γραφένιο, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κινήσεις στον τομέα της έρευνας, η οποία έχει πλέον διπλασιαστεί σε μέγεθος. Εξήντα έξι νέοι εταίροι καλούνται να συμμετάσχουν στην κοινοπραξία, με βάση τα αποτελέσματα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προϋπολογισμού €9 εκατ. Ενώ οι περισσότεροι εταίροι είναι πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, το μερίδιο των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, συνεχώς μεγαλώνει. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τώρα 140 και πλέον οργανώσεις από 23 χώρες και είναι έτοιμη να μεταφέρει το γραφένιο, αυτό το “θαυματουργό υλικό” και συναφή φυλλόμορφα υλικά, από το εργαστήριο στην καθημερινή χρήση.

Οι 66 νέοι εταίροι προέρχονται από 19 χώρες, έξι από τις οποίες είναι νέες στην κοινοπραξία: Βουλγαρία, Εσθονία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ουγγαρία και Τσεχική Δημοκρατία. Με τους νέους 16 εταίρους, η Ιταλία έχει τώρα το μεγαλύτερο αριθμό εταίρων στην Πρωτοβουλία για το Γραφένιο μαζί με τη Γερμανία (23 εταίρους η καθεμιά), ενώ έπεται η Ισπανία (18), το Ηνωμένο Βασίλειο (17) και η Γαλλία (13), με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από ένα φορέα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων εταίρων είναι εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες, που δείχνει το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το γραφένιο. Στην αρχική κοινοπραξία το ποσοστό αυτό ήταν 20%.

Στόχος είναι το γραφένιο και τα συναφή υλικά να περάσουν από το εργαστήριο στο εργοστάσιο, έτσι ώστε η ηγετική θέση, που κατέχει παγκοσμίως η Ευρώπη στην επιστήμη του γραφενίου, να μεταφραστεί σε τεχνολογία και να δημιουργηθεί ένας νέος κλάδος γραφενίου με οφέλη για την Ευρώπη από πλευράς τόσο ανταγωνιστικότητας όσο και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Οι προτάσεις
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προϋπολογισμού €9 εκατ., η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περιόδου εκκίνησης προϋπολογισμού €54 εκατ. (2014-2015), προσέλκυσε 218 συνολικά προτάσεις, τις οποίες υπέβαλαν 738 οργανώσεις από 37 χώρες.

Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν με κριτήρια την επιστημονική και τεχνολογική αρτιότητα, την υλοποίηση και τον αντίκτυπο και ταξινομήθηκαν από ένα διεθνές πάνελ καταξιωμένων επιστημόνων, αποτελούμενο, κυρίως, από διακεκριμένους καθηγητές απ’ όλον τον κόσμο. Επελέγησαν για χρηματοδότηση 21 προτάσεις. 

Πρωτοπόρος η Ευρώπη
Το γραφένιο κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε στο βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2010, το οποίο απέσπασαν οι Andre Geim και Konstantin Novoselov του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Χάρη στην Πρωτοβουλία για το Γραφένιο, για την οποία διατίθεται €1 δις για τα προσεχή 10 χρόνια, η Ευρώπη θα μπορέσει να μετατρέψει την επιστημονική έρευνα αιχμής σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτή η μείζονος σημασίας πρωτοβουλία δίνει στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών του γραφενίου. 

Το εγχείρημα για το Γραφένιο είναι μία από τις Πρωτοβουλίες για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες @FETFlagships, τις οποίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να δώσει ώθηση στην πρωτοποριακή έρευνα, που οδηγεί σε μεγάλες ανακαλύψεις και σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και βιομηχανία.

Η έρευνα για τις τεχνολογίες νέας γενιάς έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Γι’ αυτό, €2,7 δις θα επενδυθούν στις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες στο πλαίσιο του νέου προγράμματος έρευνας Ορίζοντας 2020 (2014-2020), κάτι που σημαίνει σχεδόν τριπλασιασμό του προϋπολογισμού σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας, FP7. Οι δράσεις στο πλαίσιο των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών αποτελούν μέρος του πυλώνα Αριστεία στην Επιστήμη του προγράμματος "Ορίζοντας" 2020.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ