Νέα

Προχωρά το πλάνο της ανάπτυξης πανελλαδικού δικτύου ασύρματης δωρεάν πρόσβασης στο Ίντερνετ

broadnew1_293

Στο στάδιο της εκκίνησης εισέρχεται ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, αυτό της εγκατάστασης δημόσιου δικτύου δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” ανακοίνωσε χθες την έκδοση της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης, προϋπολογισμού έως €25 εκατ., καλώντας τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Το έργο θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους, μέσα από την υλοποίηση περίπου 4.000 σημείων WiFi πρόσβασης ανά την Ελλάδα (πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία).

Οι σχετικές με το έργο διαδικασίες αναμένεται να “τρέξουν” άμεσα, καθώς όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές - και κυρίως η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που έχει την ευθύνη υλοποίησης της δράσης - δηλώνουν ετοιμότητα να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξή του, μόλις ληφθεί το “οκ” για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Εάν δεν υπάρξουν αποκλίσεις από τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα, τα πρώτα από τα 4.000 σημεία WiFi πρόσβασης ανά την Ελλάδα θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Το δε συνολικό δίκτυο θα είναι πλήρως λειτουργικό ανά την Ελλάδα έως τις αρχές του 2015.

Ανάδοχοι
Το έργο θα ανατεθεί, μέσω ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, σε έναν ή περισσότερους αναδόχους, ενώ μετά από την ολοκλήρωσή του, το Δημόσιο θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του. Σύμφωνα δε με όσα αναφέρονται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, το έργο θα χωριστεί σε επιμέρους υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, των οποίων το συνολικό τίμημα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση, που θα υπογράφεται μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε αναδόχου. Κάθε φορά που η αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει, στη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαισίου, την υλοποίηση ενός επιμέρους έργου, θα καλεί όλους τους αντισυμβαλλόμενους να υποβάλουν, κατά κανόνα εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δέκα ημερών, πλήρεις και εξατομικευμένες προσφορές υλοποίησης του συγκεκριμένου υποέργου. 

Το έργο
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθούν 15.000 σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε 4.000 κλειστούς και ανοιχτούς χώρους σε δήμους, μουσεία και λιμάνια.

Η επιλογή γίνεται από περίπου 6.450 σημεία σε 302 Δήμους (σε σύνολο 325), σε χώρους που υπέδειξαν οι ίδιοι οι δήμοι. Αντίστοιχη υποδομή θα εγκατασταθεί σε 100 χώρους Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και σε 200 λιμάνια και μαρίνες.

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν κάποια σημεία σε αυτό το έργο είναι να μην έχει εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σημείο, δίκτυο WiFi, που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

Πάντως, να σημειωθεί ότι όταν ανακοινώθηκε το έργο, τον περασμένο Μάρτιο, ο προϋπολογισμός που είχε γνωστοποιηθεί ήταν €14,9 εκατ. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, του λογισμικού διαχείρισης του δικτύου, των υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του δικτύου και του λειτουργικού κόστους του δικτύου μέχρι 31/10/2015. 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ