Νέα

Το σύνολο του κλάδου της κινητής προσέλκυσε έργο του Σύζευξις ΙΙ, προϋπολογισμού € 38,428 εκατ., για την "Ασύρματη Νησίδα"

smartpho2013_s

Παρούσες στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για το έργο του Σύζευξις ΙΙ, “Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησίδας”, προϋπολογισμού € 38,428 εκατ. δήλωσαν οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και η Cyta Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι Cosmote, Vodafone, Wind Ελλάς και η Cyta Ελλάς (ως εικονικός πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας) κατέθεσαν χθες προσφορές στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο.

Η δράση “Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησίδας” αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου και συγκεκριμένα περίπου 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά την παροχή υπηρεσιών για 36 μήνες, με τη διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου να είναι στους 48 μήνες.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών mobility, τηλεφωνίας και δεδομένων, σε στελέχη του Δημοσίου, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες δεδομένων εντός και εκτός του Σύζευξις ΙΙ.

Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας αποστολής και λήψης μηνυμάτων (SMS) οι φορείς της δημόσιας διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους πολίτες μαζικά.

Κύρια αντικείμενα του έργου αποτελούν η παροχή συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας προς δημοσίους λειτουργούς, η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του Σύζευξις ΙΙ και η παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS μηνυμάτων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι ανάδοχοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες “ασύρματης Νησίδας” σε τελικούς χρήστες του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι θα βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές, που καλύπτονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας των αναδόχων εταιρειών της Συμφωνίας - Πλαισίου. Αναλυτικά, οι ανάδοχοι στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρουν συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ως εξής:

- Πακέτο Α κινητής τηλεφωνίας: έως 50.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας  βασικού προφίλ

- Πακέτο Β κινητής τηλεφωνίας: έως 4.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας μεσαίου προφίλ

- Πακέτο Γ κινητής τηλεφωνίας: έως 1.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας  ανώτερου προφίλ.

Το σύνολο των συνδέσεων θα είναι χρονικής διάρκειας τριάντα έξι μηνών, ενώ μετά από τη λήξη της συμβατικής περιόδου θα είναι δυνατή η ανανέωση των συνδέσεων από την αναθέτουσα αρχή.

Στο πλαίσιο της προμήθειας οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, που  θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

- Συσκευή κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες ομιλίας και διασύνδεσης στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με πάγιο μηνιαίο κόστος

- Προπληρωμένος χρόνος ομιλίας ανά μήνα ο οποίος θα διαφέρει ανάλογα με τον διαχωρισμό στις παραπάνω 3 κατηγορίες

Οι εν λόγω συνδέσεις θα προγραμματιστούν σε κλειστή ομάδα χρηστών ώστε να επικοινωνούν τηλεφωνικά μεταξύ τους απεριόριστα και χωρίς χρέωση.

Όλες οι κλήσεις από και προς τα κινητά αυτά και προς και από τα σταθερά τηλέφωνα του Σύζευξις ΙΙ θα γίνονται switched μέσω του SIX και θα είναι δωρεάν. Μέχρι να καταστεί διαθέσιμο το έργο του SIX, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι ίδιοι εξ’ ολοκλήρου την υπηρεσία τηλεφωνίας των συνδέσεων.

Σημειώνεται ότι τα σταθερά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το δίκτυο Σύζευξις ΙΙ θα έχουν συγκεκριμένη αριθμοδότηση, την οποία θα πρέπει οι ανάδοχοι των υποέργων να λάβουν υπόψη τους για τη δρομολόγηση των κλήσεων αλλά και γενικότερα για τις χρεώσεις. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ