Νέα

Παράταση στο έργο "Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας" του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προϋπολογισμού €48 εκατ., έδωσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

broadnew1_s

Ολιγοήμερη παράταση σε ένα από τα δύο υπο-εργα του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", για τα οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες σε πλήρη εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, και συγκεκριμένα αυτό που αφορά στις “Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας”, προϋπολογισμού €48 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έδωσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται από τις 3 Ιουνίου 2014 για τις 17 Ιουνίου. Το έργο “Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας”, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, αποτελεί τμήμα του φιλόδοξου και πολυαναμενόμενου δικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας τα τηλεπικοινωνιακά κόστη του Δημοσίου.

Το έργο (“Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας”) αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου και συγκεκριμένα περίπου 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €48 εκατ. για την παροχή υπηρεσιών για 36 μήνες με τη διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου να είναι στους 48 μήνες.

Κύρια αντικείμενα του έργου αποτελούν η παροχή συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας προς δημοσίους λειτουργούς, η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” και η παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες και με άλλες Υπηρεσίες.

Διογκούμενο ενδιαφέρον
Τα έργα του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” βρίσκονται στο επίκεντρο της απολύτου προσοχής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της εγχώριας αγοράς, οι οποίοι αυτοί την περίοδο επιδιώκουν να κάνουν πράξη - αποκομίζοντας τις μέγιστες δυνατές συνέργιες - τη σύγκλιση telecoms και IT. 

'Ήδη ο ΟΤΕ έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση του να συμμετέχει στο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8”, προϋπολογισμού €329,780 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 33.791 κτίρια του Δημοσίου, τα οποία χωρίζονται σε οκτώ νησίδες. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η δημιουργία 375 σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €405,6 εκατ. για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για διάστημα 41 μηνών με τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου, που θα υπογραφεί με τους αναδόχους, να είναι στους 48 μήνες. Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 6η Ιουνίου 2014. 

Όπως προβλέπει η προκήρυξη, για το εν λόγω έργο πραγματοποιείται διακριτή διαγωνιστική διαδικασία  για κάθε νησίδα, καθώς πρόκειται για οκτώ διαφορετικά τμήματα του έργου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μια ή και περισσότερες νησίδες, όχι όμως απαραίτητα για το σύνολο αυτών.

Το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα και των υπόλοιπων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, όπως η Forthnet, ενώ και hellas online, Wind και Cyta έχουν εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον, αν και δεν έχουν επίσημα ανακοινώσει τις σχετικές τους προθέσεις. 

Το συνολικό έργο
Το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, με προϋπολογισμό - σε βάθος τετραετίας - τα €616 εκατ., αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών “ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι” που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του, με τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33.753, θα οδηγήσει το Δημόσιο σε εξοικονόμηση περίπου €150 εκατ. ετησίως από τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Εκτός από τη συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αυξημένη διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους στις τηλεπικοινωνίες, καθώς δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων για αυτές συστημάτων με τίτλο “Δίκτυο Δημοσίου Τομέα”.

Αναφορικά με τους Κοινοτικούς πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το “πράσινο φως”, εγκρίνοντας συνεισφορά €145,450 εκατ. για το έργο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €172,014 εκατ. 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ