Νέα

Τα Big Data αλλάζουν ριζικά και το χώρο της υγείας - Βέλτιστες πρακτικές στην Ελλάδα

health620_s

Την τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας θέτει η Ευρώπη, καθώς ήδη μια σειρά ζητημάτων, που σχετίζονται με την e-υγεία, βρίσκονται αυτήν την περίοδο στο επίκεντρο της συζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος της διαχείρισης συγκεντρωτικών επιδημιολογικών δεδομένων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας (big data), η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, η εξατομικευμένη περίθαλψη, η αξία της καινοτομίας στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτρονικής υγείας για την Ευρώπη, είναι κάποια μόνο από τα ζητήματα, που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την ηλεκτρονική υγεία.

Η διάδοση σημαντικών ηλεκτρονικών εφαρμογών πανευρωπαϊκά, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο Συνοπτικός Φάκελος Ασθενούς και τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Ασθενών, τομείς όπου η χώρα μας έχει να επιδείξει βέλτιστες πρακτικές, συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια του eHealth Forum 2014, φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος στη συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο για τη mobile-Health (υγεία μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας) και για τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στη θεματική ενότητα, που ήταν αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EΙP on AHA), δόθηκε έμφαση στη “Silver economy” (οικονομία των ηλικιωμένων), την εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη φροντίδα στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, ενώ παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές περιφερειών, κρατών και συμπράξεων, που ήδη αναπτύσσουν δράσεις στο πλαίσιο της EΙP AHA, μέσω των οποίων επωφελούνται ήδη περίπου 2 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες. Αναδείχθηκε, επίσης, η συμβολή των οικοσυστημάτων στην ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων με τη συμμετοχική συνεργασία φορέων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ενώσεων ασθενών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. 

Συνεργασία Ε.Ε. - ΗΠΑ
Ειδική θέση στο eHealth Forum κατείχε η Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπως και οι συναντήσεις διασύνδεσης που τη συνόδευσαν, προσφέροντας επιχειρηματικές ευκαιρίες στους ενδιαφερόμενους.

Στο μεγάλο αριθμό “παράλληλων” συναντήσεων του eHealth Forum παρουσιάστηκαν πλήθος έργων και πρωτοβουλιών, αλλά και καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών υγείας, για τον γηράσκοντα πληθυσμό, τους χρονίως πάσχοντες, αλλά εξετάστηκαν και τεχνικά ζητήματα, όπως η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, τα Θεματικά Δίκτυα.

Τη διοργάνωση του eHealth Forum 2014 της Αθήνας παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.270 σύνεδροι από 38 χώρες, με τη συμμετοχή 150 ομιλητών. Επίσης, συμμετείχαν 70 εκθέτες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και 13 start-up επιχειρήσεις.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ