Νέα

Προσκλητήριο για δύο βασικά έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προϋπολογισμού €445 εκατ., από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

peoplewalk_s

Το επίσημο προσκλητήριο για ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου, με τεράστια δημοσιονομικά οφέλη, το Σύζευξις ΙΙ, με προϋπολογισμό σε βάθος τετραετίας τα €616 εκατ., δημοσιοποίησε χθες η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Συγκεκριμένα, η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, ως αναθέτουσα αρχή, “έβγαλε στον αέρα” τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για δύο επιμέρους βασικά έργα του Σύζευξις ΙΙ. Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ενώ το Σύζευξις ΙΙ περιλαμβάνει ακόμη ορισμένα υποέργα για την ενίσχυση υποδομών, που θα χρηματοδοτηθούν με €172 εκατ. από κοινοτικούς πόρους.

Το πρώτο έργο αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 33.791 κτίρια του Δημοσίου, τα οποία χωρίζονται σε οκτώ νησίδες. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η δημιουργία 375 σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €405,6 εκατ. για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για διάστημα 41 μηνών με τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου, που θα υπογραφεί με τους αναδόχους, να είναι στους 48 μήνες. Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 6η Ιουνίου 2014. Όπως προβλέπει η προκήρυξη, για το εν λόγω έργο πραγματοποιείται διακριτή διαγωνιστική διαδικασία  για κάθε νησίδα, καθώς πρόκειται για οκτώ διαφορετικά τμήματα του έργου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μια ή και περισσότερες νησίδες, όχι όμως απαραίτητα για το σύνολο αυτών.

Το δεύτερο έργο (Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας) αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου και συγκεκριμένα περίπου 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €48 εκατ. για την παροχή υπηρεσιών για 36 μήνες με τη διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου να είναι στους 48 μήνες, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιουνίου 2014.

Το Σύζευξις ΙΙΤο Σύζευξις ΙΙ αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών Σύζευξις Ι που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων. Εκτιμάται δε ότι η ολοκλήρωσή του, με τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33.753, θα οδηγήσει το Δημόσιο σε εξοικονόμηση περίπου €150 εκατ. ετησίως από τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Εκτός από τη συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αυξημένη διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους στις τηλεπικοινωνίες, καθώς δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων για αυτές συστημάτων με τίτλο "Δίκτυο Δημοσίου Τομέα".

Αναφορικά με τους Κοινοτικούς πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το “πράσινο φως”, εγκρίνοντας συνεισφορά €145.450.887 για το έργο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €172.014.176.  

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ