Νέα

Καινοτομία, εξωστρέφεια, business plan, εργατικό δυναμικό: τα "κλειδιά" για την επιτυχία ενός ελληνικού startup

kainotomia2013_293Καταδικασμένες σε αποτυχία είναι οι νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, που στερούνται καινοτομίας, έχουν ανεπαρκές business plan, δεν ανοίγουν ορίζοντες προς το εξωτερικό και δεν διαθέτουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Του λόγου το αληθές πιστοποιεί έρευνα του Thinkbiz, η οποία αξιολόγησε τους παράγοντες, οι οποίοι κρίνουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός ελληνικού startup. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 78% των startups υψηλήs απόδοσηs (σημαντικές πωλήσεις και έσοδα) είχαν καινοτόμες ιδέες, με υψηλό ποσοστό εισαγωγής νέων προϊόντων. Αντίθετα, το 50% των startups χαμηλής απόδοσηs (μικρές πωλήσεις και έσοδα) είχαν μικρό ρυθμό εισαγωγής νέων προϊόντων.Επιπλέον, 8 στις 10 εταιρείες υψηλής απόδοσης έδωσαν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία business plan και στη χάραξη στρατηγικής στο ξεκίνημα τους, ενώ μόλις 4 στις 10 εταιρείες χαμηλής απόδοσης δημιούργησαν business plan κατά τη δημιουργία τους. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει, εξάλλου, ότι το 74% των startups υψηλής απόδοσης, δηλαδή με υψηλές πωλήσεις και έσοδα, έχουν επεκταθεί σε αγορές του εξωτερικού, ενώ μόνο το 53% των startups, που έχουν χαμηλή απόδοση, έχουν προσελκύσει αγορές του εξωτερικού. Τέλος, οι πόροι αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία μίας startup, καθώς το 67% των startups, που έχουν πρόσβαση σε όλους τους σημαντικούς πόρους, έχουν τελικά υψηλή απόδοση. Αντιθέτως, μόνο το 31% των startups χαμηλής απόδοσης έκαναν χρήση υψηλής ποιότητας πόρων.

Οι συντάκτες της μελέτης ως πόρους - με σειρά σπουδαιότητας - εννοούν: τις δεξιότητες των εργαζομένων, το know-how, τη γνώση της αγοράς, τη σχέση με τους πελάτες και την ευκολία εξεύρεσης κεφαλαίων και καναλιών διανομής.

Κυριαρχεί το Software
Τα startups, που μελετήθηκαν, δραστηριοποιούνται, κυρίως, στους τομείς του Software με ποσοστό 41%, Hardware με 15%, Retail με 13% και σε άλλους τομείς με 31%.

Η ιδρυτική ομάδα φαίνεται ότι αποτελείται, κυρίως, από άνδρες, καθώς το 73% των ιδρυτικών μελών είναι άνδρες και το 27% γυναίκες.

Επιπλέον, φοιτητές φαίνεται ότι αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες , αφού αποτελούν το 26% των ιδρυτικών μελών. Τέλος, το 69% των startups έχει έδρα την Αθήνα, το 10% την Θεσσαλονίκη, το 5% το Βόλο και το 16% σε άλλες περιοχές.

Η έρευνα
Η έρευνα μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ελληνικών startups. Για τις ανάγκες της έρευνας, ως startups θεωρήθηκαν εταιρείες, που εδρεύουν στην Ελλάδα από το 2009 και μετά, έχουν συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό μοντέλο και χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η έρευνα στηρίχθηκε σε online ερωτηματολόγιο, το οποίο μετρούσε διάφορους παράγοντες, όπως το business plan, τους οικονομικούς πόρους, το background και την εμπειρία των ιδρυτικών μελών, την καινοτομία, το εξωτερικό περιβάλλον, τις πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 με τη συμμετοχή 46 startups, έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας (Ε.Στ.Ε.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Ο.Π.Α.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ