Νέα

Πράσινο φως της Ε.Ε. στο δίκτυο "Σύζευξις ΙΙ" - Ενέκρινε συνεισφορά €145 εκατ.

telecom_mΤο “πράσινο φως” σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου, με τεράστια δημοσιονομικά οφέλη, που αφορά στη δημιουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου “Σύζευξις ΙΙ”, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. ενέκρινε συνεισφορά €145.450.887 για το έργο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €172.014.176.

Η συνεισφορά της Ε.Ε. προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου τηλεπικοινωνιών του δημόσιου τομέα και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη υποδομή, με το όνομα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". Το δε συνολικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για διάστημα 3 ετών, υπολογίζεται σε €616 εκατ.


Το “Σύζευξις ΙΙ” αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων. Εκτιμάται δε ότι η ολοκλήρωσή του, με τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33.753, θα οδηγήσει το Δημόσιο σε εξοικονόμηση περίπου €150 εκατ. ετησίως από τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Είναι μια σημαντική επένδυση, που θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντας αυξημένη διαφάνεια και εξασφαλίζοντας επαρκή ευρυζωνικότητα για τη στήριξη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών, τη διαμοίραση των δημόσιων δεδομένων, και μια σειρά από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το “Σύζευξις ΙΙ” είναι το δεύτερο μεγάλο έργο, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οφέλη
Εκτός από τη συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αυξημένη διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους στις τηλεπικοινωνίες, καθώς δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων για αυτές συστημάτων με τίτλο “Δίκτυο Δημοσίου Τομέα”.

Το “ Σύζευξις ΙΙ” εντάσσεται στα Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, “Αττική”, “Μακεδονία - Θράκη", “Θεσσαλία - Κεντρική Ελλάδα - Ήπειρος” και “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου”. Ιδιοκτήτης του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέσω προγραμματικής συμφωνίας με το Υπουργείο.

Σημειώνουμε ότι τα τεύχη προκήρυξης του έργου είχαν υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια διακομματική επιτροπή, η οποία έδωσε την έγκρισή της μετά από εκτενή επεξεργασία σε 22 συνεδριάσεις. Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας, όλα τα τεύχη της προκήρυξης τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας κατετέθησαν προτάσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Για το έργο έχουν άτυπα εκδηλώσει ενδιαφέρον πολλοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ