Νέα

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής πολυεθνικών προωθεί η Ε.Ε.

taxprep

Σχέδιο δράσης για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών στην Ε.Ε. υπέβαλλε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρήσιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις.

Την υποχρέωση των εταιρειών να δημοσιοποιούν τους φόρους, που καταβάλλουν σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται, εξετάζει η Ε.Ε. ως μέτρο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής επί ευρωπαϊκού εδάφουΕπιπλέον, η Επιτροπή ξεκίνησε, χθες, δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εταιρική φορολογική διαφάνεια στην Ε.Ε., που θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να διερευνηθεί, αν ο εξαναγκασμός των εταιρειών να δημοσιοποιούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φόρους που καταβάλλουν, θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και των επιθετικών πρακτικών φοροδιαφυγής στην Ε.Ε. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η Επιτροπή, θα μπορούσε να προβλεφθεί υποχρέωση των εταιρειών να δημοσιοποιούν τους φόρους, που καταβάλλουν σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με το σκεπτικό, ο εξαναγκασμός μιας εταιρείας να δημοσιοποιεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές της υποθέσεις - είτε στις φορολογικές αρχές, είτε στο κοινό μέσω των ετήσιων εκθέσεων - θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάδειξη των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

“Ορισμένες εταιρείες παράγουν, σήμερα, μεγάλα κέρδη στην ενιαία αγορά, αλλά καταβάλλουν λίγους ή καθόλου φόρους στην Ε.Ε. Λόγω του ότι υπάγονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να εκμεταλλεύονται αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών κανόνων, καθώς και νομικά κενά των φορολογικών συστημάτων”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή. Επιπλέον, όπως προσθέτει, οι σύνθετες εταιρικές δομές των πολυεθνικών θέτουν, συχνά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, ενώ ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, να λειτουργούν εις βάρος μικρότερων ανταγωνιστών και να δημιουργούν εντάσεις μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών εταιρειών, που λειτουργούν εντός της ενιαίας αγοράς.

Διασφάλιση πραγματικής φορολόγησης
Στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, που υποβλήθηκε χθες, περιλαμβάνονται δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, την οποία υπέβαλε τον Μάρτιο. Βασικό στοιχείο της δέσμης των μέτρων ήταν η πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου “tax ruling”. Η πρόταση αυτή έτυχε ομόφωνης πολιτικής υποστήριξης από τους Υπουργούς Οικονομικών, κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, τον Απρίλιο. Τα κράτη - μέλη συζητούν, τώρα, σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία, έως το τέλος του έτους.

Το σχέδιο δράσης καθορίζει την πορεία προς την πραγματική φορολόγηση στην Ε.Ε., που σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν δίκαιο μερίδιο του φόρου στη χώρα, στην οποία πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Όπως σχολιάζει η Επιτροπή, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, χωρίς την εναρμόνιση σε επίπεδο Ε.Ε. των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.

Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, τη βελτίωση του συστήματος τιμών μεταβίβασης και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ