Νέα

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά στην Ευρώπη: υλοποίηση δέσμης 16 δράσεων μέχρι τα τέλη του 2016

europedig1

Τις βάσεις για το ψηφιακό της μέλλον βάζει η Ευρώπη, ανακοινώνοντας την υιοθέτηση δέσμης 16 δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του επόμενου έτους, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως “D day” για τη στρατηγική της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις Βρυξέλλες ένα πλέγμα δράσεων, με κεντρική στόχευση τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός κύματος νέων καινοτόμων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Την ατζέντα της για την ψηφιακή ενιαία αγορά ανακοίνωσε η Ευρώπη - €415 δις ετησίως θα προσέθετε στην ευρωπαϊκή οικονομία μια πλήρως λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγοράΤο σκεπτικό της νέας φιλόδοξης στρατηγικής για το Digital Single Market υπαγορεύεται από τη διαπίστωση ότι μια πραγματικά λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία περίπου €415 δις ετησίως, δημιουργώντας εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, οι κατακερματισμένες αγορές της Ευρώπης και τα εμπόδια που αυτές δημιουργούν, αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, προς όφελος των διεθνών ανταγωνιστών της Ε.Ε.

Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων δράσεων, που αρθρώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
  • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών
  • Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Η ομάδα έργου για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα μεριμνήσει για την υλοποίηση των διαφόρων αυτών δράσεων έως το τέλος του 2016. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, που αναλήφθηκαν σήμερα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ψηφιακή ενιαία αγορά θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Θα περιλαμβάνεται δε ως θέμα στην ατζέντα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Ιουνίου.

Οι πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής - Πρόσβαση
Ο πρώτος πυλώνας σχετίζεται με θέματα πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει:

1. Κανόνες για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρόκειται για εναρμονισμένους κανόνες της Ε.Ε. για τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές μέσω Διαδικτύου. Οι καταναλωτές αναμένεται να επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα δικαιωμάτων και προσφορών, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούν ευκολότερα πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

2. Επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο. Η προστασία θα επιτευχθεί μέσα από την αναθεώρηση του Κανονισμού για τη συνεργασία σε θέματα προστασίας των καταναλωτών

3. Αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων. Σήμερα, το 62% των επιχειρήσεων, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, δηλώνουν ότι το υπερβολικά υψηλό κόστος αποστολής δεμάτων αποτελεί εμπόδιο.

4. Εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού. Πρόκειται για μια πρακτική, που εισάγει διακρίσεις και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, όταν οι διαδικτυακοί πωλητές είτε αρνούνται στους καταναλωτές πρόσβαση σε ιστότοπο με βάση τον τόπο εγκατάστασης τους ή τους προωθούν σε κατάστημα της περιοχής τους, όπου οι τιμές είναι όμως διαφορετικές.

5. Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού, που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Επιτροπή, ήδη, ανακοίνωσε σήμερα τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Μια σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις πριν από το τέλος του 2015 για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των εθνικών καθεστώτων για τα πνευματικά δικαιώματα. Ειδικότερα, η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι χρήστες που αγοράζουν ταινίες, μουσική ή άρθρα στο σπίτι, μπορούν να τα απολαύσουν ακόμη και στα ταξίδια τους σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτή τη λογική, η Επιτροπή θα εξετάσει το ρόλο των διαδικτυακών μεσαζόντων σε σχέση με τα προστατευόμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισπεύσει μέτρα επιβολής εναντίον όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα.

7. Επανεξέταση της Οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση. Στόχος είναι να εκτιμηθεί αν πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της για να συμπεριλάβει τις διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων και να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης της διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Ευρώπη.

8. Μείωση του διοικητικού φόρτου, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ. Φιλοδοξία είναι οι πωλητές υλικών αγαθών σε άλλες χώρες να επωφελούνται, επίσης, από την ενιαία ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή και να καθοριστεί ένα κοινό ελάχιστο ποσό ΦΠΑ για να βοηθηθούν οι μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Οι πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής - Δίκτυα και Υπηρεσίες
Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τα ψηφιακά δίκτυα και τις υπηρεσίες και στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωσή τους.

Η Επιτροπή προτίθεται:

9. Να παρουσιάσει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της Ε.Ε. Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του ραδιοφάσματος και τον καθορισμό κοινών κριτηρίων σε επίπεδο Ε.Ε. για την εκχώρηση ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, παραδοσιακών και νέων, και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

10. Να επανεξετάσει το πλαίσιο οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Έμφαση θα δοθεί στους ρόλους διαφόρων παραγόντων της αγοράς, όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων (τηλεοπτικών φορέων, παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών κατά παραγγελία). Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο προσαρμογής των ισχυόντων κανόνων (της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τη διανομή περιεχομένου.

11. Να αναλύσει διεξοδικά το ρόλο των διαδικτυακών πλατφορμών (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών) στην αγορά. Η Επιτροπή ευελπιστεί αυτή η ανάλυση να καλύψει διάφορα ζητήματα, όπως την έλλειψη διαφάνειας των αποτελεσμάτων της αναζήτησης και των τιμολογιακών πολιτικών, το πώς χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες τις πληροφορίες που αποκτούν, τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και παρόχων και την προώθηση των δικών τους υπηρεσιών σε βάρος των ανταγωνιστών - στο βαθμό που δεν καλύπτονται, ήδη, από το δίκαιο ανταγωνισμού. Θα εξετάσει, επίσης, τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

12. Να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως, όσον αφορά το χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Βάσει των νέων κανόνων της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων, που αναμένεται να εγκριθούν έως το τέλος του 2015, η Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

13. Να προτείνει μια εταιρική σχέση με τη βιομηχανία, όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων.

Οι πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής - Οικονομία και Κοινωνία

Ο τρίτος Πυλώνας σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται:

14. Να προτείνει μια “ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων” με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι, σήμερα, συχνά οι νέες υπηρεσίες παρεμποδίζονται από περιορισμούς σχετικά με τον τόπο, όπου βρίσκονται τα δεδομένα ή με την πρόσβασή τους, οι οποίοι συχνά δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η νέα πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς, ενθαρρύνοντας έτσι την καινοτομία. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει, επίσης, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, που θα καλύπτει την πιστοποίηση των υπηρεσιών νέφους, την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και ένα “υπολογιστικό νέφος έρευνας”.

15. Να καθορίσει προτεραιότητες όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ηλεκτρονική υγεία και ο σχεδιασμός των μεταφορών ή της ενέργειας (έξυπνα συστήματα μέτρησης).

16. Να στηρίξει μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι πολίτες θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιοποιούν τις ευκαιρίες, που παρέχει το Διαδίκτυο. Επίσης, ένα νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέπει τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, τη συνεργασία των διαφόρων εθνικών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητα επιχειρήσεων και πολιτών να κοινοποιούν εφάπαξ τα δεδομένα τους στις δημόσιες αρχές (δεν θα ζητούν πλέον τις ίδιες πληροφορίες όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ήδη διαθέτουν). Η πρωτοβουλία της “εφάπαξ παροχής δεδομένων” θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα μπορέσει δυνητικά να εξοικονομήσει, περίπου, €5 δις το χρόνο, έως το 2017. Επιπλέον, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και των διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η στρατηγική είναι μόνο η αρχή
“Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, υποσχέθηκα ότι η δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα ήταν μία από τις κυρίες προτεραιότητές μου. Σήμερα, εκπληρώνουμε αυτή την υπόσχεση”, σχολίασε σχετικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, κ. Andrus Ansip, σχολίασε: “Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα για να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή είναι μόνον η αρχή, όχι το τέλος των προσπαθειών μας”.

“Οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας περνούν στην ψηφιακή εποχή. Η μελλοντική ευημερία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά διαχειριζόμαστε αυτή τη μετάβαση”, τόνισε ο επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κ. Günther H. Oettinger.

Τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιωτικοί φορείς του κλάδου της ψηφιακής οικονομίας, υποδέχτηκαν με θερμό τρόπο την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής, σημειώνοντας την ανάγκη οι σχετικές διαδικασίες να “τρέξουν” γρήγορα, ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ