Νέα

Επίσκεψη του Χάρη Θεοχάρη Υπ. Βουλευτή & Γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ στα γραφεία του ΣΕΠΕ

2023-06-20-photo

Τα γραφεία του ΣΕΠΕ επισκέφθηκε την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, ο Χάρης Θεοχάρης, Υποψήφιος Βουλευτής & Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να συνομιλήσει με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής τους συζήτησης, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στη συμβολή της Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ενίσχυση και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης. Ο κ. Θεοχάρης, που διαθέτει προσωπική εμπειρία με τον κλάδο των ΤΠΕ, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και όντας και ο ίδιος διπλωματούχος στο Software Engineering, επιβεβαίωσε πως οι ΤΠΕ αποτελούν στρατηγική επιλογή για τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ήταν μια γόνιμη συνάντηση, στην οποία τέθηκαν στο επίκεντρο μείζονα θέματα της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας:

  • Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στις δράσεις και στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Εκφράστηκε η ανησυχία για το αν θα είναι εφικτή η έγκαιρη περάτωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς πολλά έργα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα. Διατυπώθηκε η ανάγκη για μια μόνιμη και θεσμοθετημένη συνεργασία του ΣΕΠΕ για όλες τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ανεξαρτήτως φορέα, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, τονίστηκε η έλλειψη προσωπικού από πλευράς των αναθετουσών αρχών, κάτι που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση των έργων.
  • Ταυτόχρονα, τέθηκε το θέμα της αναγκαιότητας για ξεχωριστό κεφάλαιο στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412), το οποίο θα εστιάζει στην Ψηφιακή Τεχνολογία (προμήθεια και υπηρεσίες).
  • Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα για αναπροσαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να επιτρέπονται δαπάνες κόστους ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση του από τις επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ακόμα, συζητήθηκε η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ, καθώς και η ανάγκη ταυτόχρονης αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ο ΣΕΠΕ πρότεινε στοχευμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων επανεκπαίδευση ετεροαπασχολούμενων, αναγνώριση των φορέων πιστοποίησης του κλάδου ΤΠΕ και 6μηνη πρακτική άσκηση των φοιτητών των αντίστοιχων σχολών ΤΠΕ, ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Επίσης, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στα πνευματικά δικαιώματα και την αναγκαιότητα για ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, στο οποίο: η εύλογη αμοιβή να επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα για αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση και να υπάρχει ο μηχανισμός επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, να καταργηθεί η αναδρομικότητα από το 2002 ως άδικη και μη εφαρμόσιμη και να εξορθολογιστεί η εύλογη αμοιβή, ώστε να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής με πολύ υψηλότερα ποσά αμοιβής των δημιουργών για τη νόμιμη αναπαραγωγή των έργων τους, από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο ότι θα πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές στην εργατική νομοθεσία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων του σήμερα, καθώς και στο ότι θα πρέπει να είναι εφικτή η εφαρμογή της κάρτας, διαφορετικά να μην εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
  • Τέλος, επισημάνθηκε ότι πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ με συντονισμένο πλάνο από την κυβέρνηση, καθώς, παρά τον ανταγωνισμό, πρόκειται για έναν κλάδο που συνεχίζει και προσφέρει περιθώρια για καινοτομία και ελκυστική οικονομική ανάπτυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ