Νέα

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της ΝΔ στα γραφεία του ΣΕΠΕ

sepe-nd

Tη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023, αντιπροσωπεία της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΕΠΕ, σε μία συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν βασικά ζητήματα του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΠΕ, τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εκπροσώπησαν: ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο Μύρωνας Φλουρής, Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Άκης Μπάφας, Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων, και ο Γιάννης Τριανταφύλλου, Μέλος της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο γεγονός πως η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια στρατηγική επιλογή για τη χώρα και πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην τροχιά της ανάπτυξης.

Ήταν μια γόνιμη συνάντηση, η οποία επικεντρώθηκε στα ακόλουθα μείζονα θέματα της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας:

  • Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στις δράσεις και στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Εκφράστηκε η ανησυχία για την έγκαιρη περάτωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς πολλά έργα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα. Σημειώθηκε πως η ομάδα συντονισμού, που έχει συσταθεί, είναι στη σωστή κατεύθυνση και, παράλληλα, εκφράστηκε η επιθυμία για συμμετοχή του ΣΕΠΕ στην ομάδα. Επίσης, διατυπώθηκε η ανάγκη για μια μόνιμη και θεσμοθετημένη συνεργασία του ΣΕΠΕ για όλες τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ανεξαρτήτως φορέα, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, τονίστηκε η έλλειψη προσωπικού εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, το οποίο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση των έργων.
  • Επιπλέον, υπογράμμισαν την άμεση ανάγκη διευκόλυνσης και υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο των επιχειρήσεων με μηδενικό ή πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ, οι οποίες σήμερα δεν υπάγονται σε καμία δράση ούτε καν στον Αναπτυξιακό Νόμο.  Επιπρόσθετα, ο Αναπτυξιακός Νόμος για τον κλάδο - θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, επιτρέποντας δαπάνες ανθρωποκόστους για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Επίσης, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στα πνευματικά δικαιώματα και την αναγκαιότητα για ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, στο οποίο: η εύλογη αμοιβή να επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα για αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση και να υπάρχει ο μηχανισμός επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, να καταργηθεί η αναδρομικότητα από το 2002 ως άδικη και μη εφαρμόσιμη και να εξορθολογιστεί η εύλογη αμοιβή, ώστε να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής με πολύ υψηλότερα ποσά αμοιβής των δημιουργών για τη νόμιμη αναπαραγωγή των έργων τους, από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Ακόμα συζητήθηκε η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ. Ο ΣΕΠΕ πρότεινε στοχευμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα, όπως επανεκπαίδευση ετεροαπασχολούμενων, αναγνώριση των φορέων πιστοποίησης του κλάδου ΤΠΕ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 6μηνη πρακτική άσκηση των φοιτητών, ώστε να εντάσσονται καλύτερα στην αγορά εργασίας,  προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ από τρίτες χώρες και υλοποίηση αντίστοιχων διαδικασιών εισόδου και παραμονής τους στη χώρα, πχ. Tech Visa. Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ πρότεινε την κατάρτιση των συνταξιούχων και του ευάλωτου πληθυσμού για να μην αποκλειστούν από τον Ψηφιακό Κόσμο.
  • Ζητήθηκε επίσης και η κατάργηση του τέλους για τη συνδρομητική τηλεόραση.
  • Ταυτόχρονα, τέθηκε το θέμα της αναγκαιότητας για ξεχωριστό κεφάλαιο στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412), το οποίο θα εστιάζεται στην Ψηφιακή Τεχνολογία (προμήθεια και υπηρεσίες).
  • Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο ότι θα πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές στην εργατική νομοθεσία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων του σήμερα και να είναι εφικτή η εφαρμογή της κάρτας, διαφορετικά να μην εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
  • Επιπλέον, συζητήθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους (γνωστό ως Data Act), η οποία επιτρέπει την από κοινού χρήση των δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και επομένως δεν εξασφαλίζεται η προστασία του εμπορικού απορρήτου.
  • Τέλος, επισημάνθηκε ότι πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω η  Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ με συντονισμένο πλάνο από την κυβέρνηση, καθώς, παρά τον ανταγωνισμό, συνεχίζει και προσφέρει περιθώρια για καινοτομία και ελκυστική οικονομική ανάπτυξη.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ