Νέα

Επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του ΣΕΠΕ

sepe-syriza

Tην Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΕΠΕ, σε μία συνάντηση τόσο για τις ΜμΕ όσο και για βασικά ζητήματα του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΠΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν οι Κλειώ Αγγουράκη, Κώστας Ζαχαριάδης, Μιχάλης Σταύρου και η Διονυσία Στεφάτου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο γεγονός πως η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια στρατηγική επιλογή για τη χώρα και πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην τροχιά της ανάπτυξης. Ο ΣΕΠΕ επισήμανε ότι είναι αναγκαία η διατήρηση της συνέχειας των δράσεων και των δημόσιων έργων. Παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα για την υλοποίηση δράσεων για τις ΜμΕ στους παρακάτω στρατηγικούς άξονες :

  • Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια των ΜμΕ του κλάδου ΤΠΕ με τη δημιουργία ανταγωνιστικής Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που παρά τον ανταγωνισμό συνεχίζει και προσφέρει περιθώρια για καινοτομία και ελκυστική οικονομική ανάπτυξη.
  • Σύνδεση Έρευνας - Παραγωγής με την υποστήριξη βασικής έρευνας, που σχετίζεται με πατέντες και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ΤΠΕ.
  • Διευκόλυνση και υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ, ακόμα και των επιχειρήσεων με μηδενικό ή πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν και σε θέματα που αφορούν ευρύτερα στη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας όπως:

  • Η Αναγκαιότητα για ξεχωριστό κεφάλαιο στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412), το οποίο θα εστιάζεται στην Ψηφιακή Τεχνολογία (προμήθεια και υπηρεσίες).
  • Τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγκαιότητα για ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο όπου η εύλογη αμοιβή να επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα για αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση και να υπάρχει ο μηχανισμός επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, η κατάργηση της αναδρομικότητας από το 2002 ως άδικη και μη εφαρμόσιμη, η μείωση του ποσού της εύλογης αμοιβής ώστε να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής με πολύ υψηλότερα ποσά αμοιβής των δημιουργών για τη νόμιμη αναπαραγωγή των έργων τους, από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Μείωση των εισφορών και της φορολογίας, ώστε να γίνουνε πιο ανταγωνιστικοί σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
  • Κατάργηση του τέλους για τη συνδρομητική τηλεόραση.
  • Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους (γνωστό ως Data Act), η οποία επιτρέπει την από κοινού χρήση των δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων με κίνδυνο τη μη εξασφάλιση της προστασίας του εμπορικού απορρήτου.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ