Νέα

Ψηφιακές ταυτότητες: Μέσα Μαρτίου η θέση του Ευρωκοινοβουλίου

digital-id

Εύκολη διαδικτυακή πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες θέλει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους πολίτες μέσα από τις ψηφιακές ταυτότητες. Το θέμα των ψηφιακών ταυτοτήτων προχωρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στα μέσα Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την προτεινόμενη ενημέρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας.

 

Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε.“Περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν γίνει ψηφιακές, μετά την πανδημία Covid-19, κάτι που απαιτεί όλο και περισσότερο ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα ψηφιακής ταυτοποίησης”, αναφέρει το Κοινοβούλιο.

 

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα (eID) επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης διασυνοριακά. Επιπλέον, οι Ευρωπαίους πολίτες μπορούν να αναγνωρίζουν και να πιστοποιούν την ταυτότητα τους στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εμπορικούς παρόχους. Επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας την εθνική ηλεκτρονική τους ταυτότητα.

 

Όσον αφορά τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας, το eID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες για διαδικασίες, όπως αίτηση πιστοποιητικών γέννησης, ιατρικά πιστοποιητικά, αναφορά αλλαγής διεύθυνσης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αίτηση για πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., αποθήκευση ιατρικής συνταγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη, ενοικίαση αυτοκινήτου με ψηφιακή άδεια οδήγησης, check in σε ξενοδοχείο.

 

Βελτιωμένοι κανόνες

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. που επιθυμούν να ταυτοποιηθούν ή να επιβεβαιώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διαδικτυακές, όσο και για μη διαδικτυακές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε όλη την Ε.Ε.

Ο κανονισμός του 2014 για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ελέγχου ταυτότητας και εμπιστοσύνης (eIDAS) απαιτούσε από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να θεσπίσουν εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης, που πληρούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Στη συνέχεια, τα εθνικά αυτά συστήματα συνδέονται προκειμένου να επιτρέψουν στους πολίτες να χρησιμοποιούν την εθνική ηλεκτρονική τους ταυτότητα για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

 

Το 2021, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που βασίζεται στο πλαίσιο eIDAS, με στόχο να επιτρέψει τουλάχιστον στο 80% των πολιτών να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα για πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε. έως το 2030.

 

Η έκθεση για την προτεινόμενη ενημέρωση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι τα εθνικά συστήματα συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι απλά στη χρήση και ότι οι πολίτες έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ