Νέα

Πρωτιά της Ελλάδας στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας στην Ε.Ε.

ideainnovation

Την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε η Ελλάδα στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας. Μεταξύ 2015 και 2022, η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Μεταξύ 2015-2022, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Δείκτη Καινοτομίας της Ε.Ε. των 27Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία. Στο μεταξύ, πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών.

 

“Η Ελλάδα κατέκτησε πολλές ευρωπαϊκές πρωτιές: 1η  στη συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014- 2020, 1η  στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, 2η στη συνολική ανάπτυξη του 2022 και ούτω καθεξής. Η σημερινή, όμως, πρωτιά έχει για εμένα πολύ ξεχωριστή σημασία, διότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα μας καταφέρνει και βγαίνει 1η στη βελτίωση του δείκτη καινοτομίας στην Ε.Ε.”, σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

 

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, σχολίασε: “Τα στατιστικά στοιχεία επικυρώνουν τις πολιτικές μας για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης”.

  

Βήματα καινοτομίες

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημαντικά βήματα έχουν συμβάλλει στην ταχεία βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, ένα από αυτά τα βήματα ήταν η δημιουργία του Elevate Greece και η μετεξέλιξη του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου.

 

Το Elevate Greece αποτελεί το 1ο Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μέλη του, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών.

 

Έτερη παρέμβαση ήταν η χρηματοδότηση των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters), μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Επίσης, η χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers), μέσω ΕΣΠΑ, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

 

Το καινοτόμο προφίλ της Ελλάδας χτίζει και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς των ερευνητικών οργανισμών (spin-off), προκειμένου να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση, που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια).

 

Επίσης, η παρέμβαση στα θέματα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους Ερευνητικούς Φορείς, που προβλέπει την βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα.

 

Φορολογικά κίνητρα

Από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και στηρίζουν την έρευνα και καινοτομία είναι και η αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη από το 130% στο 200, προκειμένου ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε Ε&Α, αλλά και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.

 

Επίσης, €500 εκατ. από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται στην έρευνα και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων. Επιπλέον, προωθούνται μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε Ε&Α και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ