Νέα

€2,4 δισ. για νέο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων

spacetechnology

Ένα νέο δίκτυο ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων θα είναι ενεργό από το 2024, με την Ευρώπη να επενδύει κεφάλαια €2,4 δισ. σε αυτόν τον σκοπό. Ο νέος σχετικός κανονισμός, τον οποίο οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σήμερα (Δευτέρα) και θα ψηφίσουν αύριο (Τρίτη), προβλέπει προϋπολογισμό €2,4 δισ. για τη δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού πολυτροχιακού δορυφορικού συστήματος.

 

Στόχος του νέου Κανονισμού η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ σε επίπεδο συνδεσιμότηταςΟι νέοι δορυφόροι θα παρέχουν ασφαλή τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τους κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς της Ε.Ε., τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο.

 

Το πρόγραμμα θα διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. στον τομέα των ασφαλών κυβερνητικών επικοινωνιών, σε ένα διεθνές πλαίσιο, όπου οι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καθίστανται όλο και πιο μεγαλύτερες, ιδίως μετά την εκδήλωση της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

 

“Η δορυφορική επικοινωνία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα τόσο για τις κυβερνήσεις, όσο και για την κοινωνία, στο πλαίσιο της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Συμπληρωματικά προς τα επίγεια δίκτυα, μπορεί να συμβάλει στην απρόσκοπτη ψηφιακή επικοινωνία, ακόμη κι όταν τα συμβατικά δίκτυα απουσιάζουν ή διαταράσσονται”, αναφέρει ο Κανονισμός.

 

Η Ένωση διαπιστώνει αυξανόμενη ζήτηση από τους κυβερνητικούς παράγοντες για ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς - όπως αναφέρει ο σχετικός Κανονισμός - αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη επιλογή σε περιπτώσεις, που επίγεια συστήματα επικοινωνιών υφίστανται διακοπές στη λειτουργία τους ή είναι αναξιόπιστα.

 

Υψηλότερη ασφάλεια

“Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο σενάριο, οι κυβερνητικοί χρήστες προσανατολίζονται προς λύσεις υψηλότερης ασφάλειας, χαμηλής λανθάνουσας καθυστέρησης και παγκόσμιας κάλυψης, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι πρόσφατες τεχνικές πρόοδοι επέτρεψαν την εμφάνιση των συστοιχιών επικοινωνιών μη γεωστατικής τροχιάς (NGSO), που παρέχουν σταδιακά υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας και χαμηλής λανθάνουσας καθυστέρησης”, τονίζει ο Κανονισμός.

 

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ασφαλούς και αυτόνομου διαστημικού συστήματος πολλαπλών υπηρεσιών, που βρίσκεται υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και που ενσωματώνει και συμπληρώνει τις δυναμικότητες της συνιστώσας GOVSATCOM του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος.

 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει την παροχή και τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα, στο έδαφος της Ένωσης και παγκοσμίως, αδιάλειπτης πρόσβασης σε ασφαλείς, αυτόνομες, αξιόπιστες, ανθεκτικές και οικονομικά αποδοτικές κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες σε κυβερνητικούς χρήστες.

 

Έτερος στόχος της νέας υποδομής είναι να διευκολύνει την παροχή εμπορικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών προς κυβερνητικούς χρήστες με βάση εμπορική υποδομή από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικής και αδιάλειπτης συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων στην Ένωση και παγκοσμίως.

 

Στόχος του προγράμματος είναι ταυτόχρονα να βελτιώσει την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των δορυφορικών υπηρεσιών της Ένωσης και των κρατών μελών. Και τέλος, να να αυξήσει την κυβερνοανθεκτικότητα της Ένωσης αναπτύσσοντας πλεονάζουσα, παθητική και αντιδραστική κυβερνοπροστασία και επιχειρησιακή κυβερνοασφάλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ