Νέα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τον δρόμο για τα …ρομπότ

robotics-careers

Τον δρόμο προς μία εποχή, όπου τα αυτόνομα μηχανήματα και τα συνεργατικά ρομπότ θα έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μιας σειρά παραγωγικών κλάδων, στρώνει η Ευρώπη. Με δεδομένη τη σταδιακή είσοδο των ρομπότ ή των αυτόνομων μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία, η Ε.Ε. εισάγει κανόνες για την ασφαλή χρήση τους.

 

Νέο Κανονισμό, ο οποίος εισάγει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας για τα αυτόνομα μηχανήματα ή τα ρομπότ, εισάγει η ΕυρώπηΤο νέο θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων, που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στα μηχανολογικά προϊόντα και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό τους. Θα διασφαλίσει ότι τα προηγμένα μηχανήματα, όπως τα αυτόνομα μηχανήματα ή τα συνεργατικά ρομπότ, μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στην αγορά της Ε.Ε.

 

Οι κανόνες εισάγουν νέες απαιτήσεις ασφάλειας για τα αυτόνομα μηχανήματα, τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και για πρώτη φορά, την ασφαλή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανήματα. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανολογικά προϊόντα τηρούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, που ορίζονται στον κανονισμό.

 

Έξι κατηγορίες μηχανημάτων θα υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτους. Ο κανονισμός καλύπτει τα μηχανολογικά καταναλωτικά προϊόντα και τα βιομηχανικά μηχανήματα, από βαρέα επαγγελματικά κατασκευαστικά μηχανήματα έως ολόκληρες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και εξαιρετικά ψηφιοποιημένα προϊόντα, όπως ρομπότ ή εκτυπωτές 3D για μεταποίηση.

  

Εξοικονόμηση €16,6 δισ.

Ο νέος κανονισμός αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τους κατασκευαστές. Οι κανόνες εισάγουν διοικητικές απλουστεύσεις, όπως η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών μορφοτύπων για τις οδηγίες χρήσης. Αυτό θα βοηθήσει τον κλάδο να εξοικονομήσει έως και €16,6 δισ. ετησίως.

 

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν, επίσης, την πορεία προς την προσαρμογή των τελών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις ανάγκες των ΜμΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98% του τομέα των μηχανημάτων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνοχή με τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοανθεκτικότητα.

 

Ο νέος κανονισμός θεσπίζει σαφείς και αναλογικούς κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ε.Ε. και αυξάνει την ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές. Αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το τελικό κείμενο αποσαφηνίζει περαιτέρω την έννοια της ουσιαστικής τροποποίησης των προϊόντων.

 

Θα καθιερώσει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν της διασφαλίσεις έναντι των μη συμμορφούμενων μηχανολογικών προϊόντων με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα.

 

Ηγετική θέση

Η Ε.Ε. κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή μηχανημάτων. Ο τομέας των μηχανημάτων καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €740 δισ., ήτοι το 9,4% του συνολικού κύκλου εργασιών του μεταποιητικού τομέα της Ε.Ε.

 

Απασχολεί 2,8 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 9,9% του συνόλου των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης, και περιλαμβάνει περισσότερες από 80.000 εταιρείες, ήτοι το 4,1% του συνόλου των μεταποιητικών εταιρειών.

 

Τα μηχανήματα είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή και είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της βιομηχανίας μας και για την ευημερία των πολιτών της Ε.Ε. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων ψηφιακών τεχνολογιών θέτει νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφαλούς συνδεσιμότητας, της αυτονομίας, της εξάρτησης από δεδομένα ή της αδιαφάνειας των προϊόντων.

 

“Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της συνεργασίας ανθρώπων/ρομπότ, των συνδεδεμένων και των αυτοδιδασκόμενων μηχανημάτων και ως εκ τούτου, θα αυξήσει την υιοθέτησή τους. Οι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι η βιομηχανία μηχανημάτων της Ευρώπης μπορεί να συνεχίσει να καινοτομεί, να θέτει πρότυπα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ένας ισχυρός τομέας μηχανημάτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής”, σχολίασε η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ