Νέα

Περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές, όταν αγοράζουν online

Επιπλέον προστασία και αυξημένα δικαιώματα στους online καταναλωτές παρέχει ο νέος Κανονισμός σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, που αγοράζουν οι καταναλωτές μέσω Διαδικτύου, επί του οποίου υπήρξε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Συμφωνία Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον νέο κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντωνΒάσει του νέου Κανονισμού (Κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων-ΚΓΑΠ), ένα προϊόν μπορεί να πωληθεί σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. εφόσον υπάρχει παραγωγός ή εισαγωγέας ή διανομέας εγκατεστημένος στην Ε.Ε. με ευθύνη για την ασφάλεια του προϊόντος.

 

Οι online αγορές, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, θα πρέπει να παρέχουν ένα σημείο επαφής, με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση απόσυρση επικίνδυνων αγαθών.

 

Σημειώνεται ότι ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η λειτουργία ανάκλησης των προϊόντων, καθώς, όπως έχει προκύψει από σχετικές έρευνες, το ένα τρίτο των καταναλωτών της Ε.Ε. εξακολουθεί να χρησιμοποιεί προϊόντα που έχουν ανακληθεί.

 

Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται λεπτομερώς για τα δικαιώματά τους σχετικά με την επισκευή, αντικατάσταση ή αποζημίωσή τους και θα έχουν επίσης δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας ή συμμετοχής σε ομαδική προσφυγή.

 

Προβλέπεται, τέλος, βελτίωση του συστήματος ταχείας ενημέρωσης, ώστε να είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία.

 

Να σημειωθεί ότι η σχετική οδηγία μετά την υιοθέτησή της από το Συμβούλιο και το ΕΚ τον Μάρτιο του 2023, θα τεθεί σε ισχύ 18 μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

 

Επικίνδυνα προϊόντα

“Σε μία εποχή, όπου το 73% των καταναλωτών πραγματοποιεί αγορές αγαθών μέσω Διαδικτύου, η αποτελεσματική προστασία τους συνιστά σημαντική προτεραιότητα”, σχολιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες τους και τα προϊόντα που προσφέρουν.

 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα μπορούν να εκδίδουν εντολές, απαιτώντας από τις διαδικτυακές αγορές να αφαιρούν τα επικίνδυνα προϊόντα από τις πλατφόρμες τους ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε τέτοιες προσφορές. Επιπλέον, ο ΚΓΑΠ δημιουργεί ενιαίο καθεστώς εποπτείας της αγοράς, που ισχύει για όλα τα προϊόντα.

 

“Ο κανονισμός θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των επικίνδυνων προϊόντων που πωλούνται είτε εντός, είτε εκτός του διαδικτύου στην αγορά της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα και θα δικαιούνται επίσης επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος”, σχολίασε ο Jozef Síkela, τπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχίας.

Για μεγάλη νίκη των Ευρωπαίων καταναλωτών, έκανε λόγο η εισηγήτρια Dita Charanzová (Renew, Τσεχία), σχολιάζοντας τη συμφωνία για την οδηγία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ