Νέα

Στην οδό της ψηφιοποίησης η ελληνική Δικαιοσύνη

justice_1

Τον βηματισμό της προς την περαιτέρω ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης συνεχίζει να επιταχύνει η Ελλάδα. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται με την προκήρυξη του έργου για την ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων της χώρας, έργο ύψους €97 εκατ.

 

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, ύψους €97 εκατ., για την ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων της χώραςΤο φιλόδοξο έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών (Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης), προϋπολογισμού €145 εκατ., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (€97,1 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης), χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025.

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, που δημοσίευσε η Κοινωνία της Πληροφορίας, το έργο προβλέπει την ψηφιοποίηση των αρχείων δεδομένων των φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δηλαδή του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των 154 Ειρηνοδικείων της χώρας, των 19 Εισαγγελιών Εφετών και των 64 Εισαγγελιών Πρωτοδικών, καθώς και των 19 Εφετείων, των 63 Πρωτοδικείων και των 48 Πταισματοδικείων της χώρας.

 

Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει, τόσο τη σάρωση αρχείων των προαναφερθέντων Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά αντίγραφα.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, συνολικά θα ψηφιοποιηθούν 300.244.990 σελίδες, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία 368 Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά.

 

Πληροφοριακό σύστημα

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης διαδικασιών, Εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Η διαδικασία θα υποστηριχθεί με εξειδικευμένες εφαρμογές, οι οποίες θα διασυνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με τα υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης.

 

Επιπλέον, η σάρωση των αρχείων προβλέπει και την επεξεργασία τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων - βιβλίων και αρχείων, την τεκμηρίωση τους, ήτοι τον χαρακτηρισμό τους σε συγκεκριμένα πεδία/ μεταδεδομένα, αλλά και την καταχώρηση τους, εις διπλούν, σε Κέντρα Καταχώρησης που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (data entry) σε ειδική εφαρμογή.

 

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού αρχείου, που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα αρχεία που βρίσκονται στα κατά τόπους Δικαστήρια/ Εισαγγελίες και θα συνδέεται με τρίτα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα καθορισμένα έγγραφα θα μεταφερθούν με ασφάλεια από το παρόν μη αυτόματο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ