Νέα

Digital Services Act: Συμφωνία - σταθμός για ασφαλέστερο Διαδίκτυο

dsa

Ταχεία αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, ενισχυμένη προστασία ανηλίκων, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών, λογοδοσία και κυρώσεις για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημεία, που προβλέπονται στον ιστορικής σημασίας νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, Digital Services Act.

 

Ταχεία αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, ενισχυμένη προστασία ανηλίκων, λογοδοσία και κυρώσεις για τις μεγάλες online πλατφόρμεςΟι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία επί της νέας νομοθεσίας, η οποία πλέον αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο νέος νόμος θα καθορίσει - από κοινού με τη νέα νομοθεσία για τις Ψηφιακές Αγορές - τους κανόνες για την προστασία των χρηστών, αλλά και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά.

 

Από τις 23 έως τις 27 Μαΐου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ θα επισκεφθεί διάφορα κεντρικά γραφεία εταιρειών (Meta, Google, Apple, κ.λπ.) στη Silicon Valley για να συζητήσει τη δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

 

Στις αλλαγές, που εισάγει η νομοθεσία, περιλαμβάνονται η πρόσβαση της Επιτροπής και των κρατών - μελών στους αλγόριθμους των μεγάλων πλατφορμών, όπως και η ενίσχυση των ελέγχων για τις online πλατφόρμες εμπορίου. Επίσης, προβλέπεται ισχυρότερη προστασία των ανηλίκων, ενώ λαμβάνονται μέτρα και για την απαγόρευση της χειραγώγησης των επιλογών των χρηστών.

 

Ως αποτέλεσμα, οι νέες υποχρεώσεις διαφάνειας για τις πλατφόρμες θα επιτρέπουν στους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τους συνιστάται το όποιο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Δικαίωμα πρόσβασης στους αλγορίθμους

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ενδιάμεσες υπηρεσίες, ειδικά οι πλατφόρμες (όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου) θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των χρηστών τους από παράνομο περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες.

 

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να αφαιρούν γρήγορα παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο μετά από σχετικές καταγγελίες. Προβλέπεται σαφέστερη διαδικασία “καταγγελίας και δράσης”, στο πλαίσιο της οποίας οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο και οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να δρουν γρήγορα.

 

Επίσης, ο νέος νόμος προβλέπει ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, απαγορεύεται πλέον η στοχευμένη διαφήμιση προς ανηλίκους και η χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 

Επιπλέον, βάσει των νέων κανονισμών, οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν ασφαλή προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων για να αποδειχθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπόρους είναι αξιόπιστες (βάσει της αρχής «know your business customer») και να καταβάλλονται προσπάθειες για την πρόληψη της εμφάνισης παράνομου περιεχομένου στις πλατφόρμες, μεταξύ άλλων μέσω τυχαίων ελέγχων.

 

Στοχευμένες διαφημίσεις 

Στο μεταξύ, οι χρήστες θα έχουν καλύτερο έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα. Η στοχευμένη διαφήμιση με χρήση ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. γενετήσιος προσανατολισμός, θρησκεία, εθνοτική καταγωγή) θα απαγορεύεται.

 

Απαγόρευση της χειραγώγησης των επιλογών των χρηστών: οι πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές αγορές δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, για παράδειγμα δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μια συγκεκριμένη επιλογή ή παροτρύνοντας τον αποδέκτη να αλλάξει την επιλογή του μέσω αναδυόμενων παραθύρων (“pop ups”). Επιπλέον, η ακύρωση συνδρομής για μια υπηρεσία θα πρέπει να καταστεί εξίσου εύκολη με την εγγραφή σε αυτήν.

 

Αυστηρές κυρώσεις

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας νομοθεσίας είναι οι αυστηρές κυρώσεις που προβλέπει. Στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στις μηχανές αναζήτησης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους, ενώ όσον αφορά τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες (δηλ. όσες έχουν με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες), η Επιτροπή θα έχει την αποκλειστική εξουσία να απαιτεί τη συμμόρφωσή τους.

Επιπλέον, οι αποδέκτες ψηφιακών υπηρεσιών θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποκατάσταση για τυχόν ζημίες ή απώλειες που υπέστησαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ