Νέα

Νέα δικαιώματα στους χρήστες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

smartphonehanddf

Ενισχυμένα δικαιώματα για τους συνδρομητές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, προβλέπει ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Ο νέος Κανονισμός επιφέρει αλλαγές στις συμβάσεις των παρόχων με τους καταναλωτές και επιβάλλει στους παρόχους, μεταξύ άλλων, μια σειρά υποχρεώσεων.

 

Ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή, σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής λόγω οφειλώνΓια παράδειγμα, οι συνδρομητές καλούνται να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών. Πρόκειται για υπηρεσίες, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων, που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή.

 

Επίσης, ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, οι πάροχοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Επιπλέον, οι πάροχοι θα υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε αύξηση του παγίου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Αντίθετα, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας, αν οι προτεινόμενες αλλαγές στην σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.

 

Στο μεταξύ, οι πάροχοι θα υποχρεούνται εφεξής να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασης του το αργότερο δύο μήνες πριν την λήξη της. Στον συνδρομητή καρτοκινητής, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται 15 ημέρες πριν την λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.

 

Τρέχοντα τιμολόγια

Επιπλέον, με τον Νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών, οι εταιρείες υποχρεώνονται να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της σύμβασης του. Εξάλλου, θα πρέπει να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όταν υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματος του (στο 80% και στο 100% της κατανάλωσης).

 

Άλλη μια υποχρέωση, που προβλέπει ο νέος κανονισμός για τους παρόχους, είναι να αναφέρουν στη σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία (π.χ. ταχύτητες της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο). Στο μεταξύ, με τον νέο Κανονισμό απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής, στην περίπτωση που ο συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου του συμβολαίου του.

 

Επιπλέον, μειώνεται το ελάχιστο όριο, που ο πάροχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών, όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο ορίζεται στα €100 για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα €200 για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από €150 και €300 που ίσχυαν αντίστοιχα.

 

Τέλος, εάν ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μία υπηρεσία  της δέσμης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να καταγγείλει αζημίως το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ