Νέα

Και στο Βέλγιο επεκτείνεται η έρευνα της Ε.Ε. για το tax ruling

taxruling

Εις βάθος έρευνα και αναφορικά με το Βέλγιο, μετά από το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο διερεύνησης των φορολογικών πρακτικών (tax ruling), που ακολουθεί η χώρα. Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις της αρμόδιας Επιτρόπου Ανταγωνισμού, κυρίας Μargrethe Vestager, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, που αποκομίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες στο Βέλγιο, κυμαίνονται από 50% έως και 90% των φορολογητέων κερδών. Η κατηγορία, που διερευνάται, αφορά το κατά πόσο οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες επωφελούνται από τις σχετικές συμφωνίες με το Βέλγιο - στην προκειμένη περίπτωση - αποκομίζοντας μεγάλα φορολογικά οφέλη.

Εις βάθος έρευνα ξεκίνησε η Επιτροπή με αιχμή τις φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές
Το θέμα των - υπό διερεύνησην- κρυφών συμφωνιών, που δίνουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση σε πολυεθνικές επιχειρήσεις,  έχει ήδη ανοίξει για το Λουξεμβούργο (για τις πολυεθνικές Amazon και Fiat Finance and Trade), την Ιρλανδία (ερευνάται η σχέση με την Apple) και την Ολλανδία (υπό διερεύνηση έχουν τεθεί αντίστοιχες συμφωνίες με τη Starbucks).

Η διαφορά στην περίπτωση του Βελγίου είναι ότι - για πρώτη φορά - διερευνάται συνολικά το φορολογικό μοντέλο και όχι μόνο επιμέρους συμφωνίες, όπως στις περιπτώσεις του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας.

Οι αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού της Ε.Ε. διερευνούν τη φορολογική συμπεριφορά μεγάλων πολυεθνικών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Στόχος είναι, μέσω της έρευνας, να εξακριβωθεί εάν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στη χώρα συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, γεγονός που - εφόσον επιβεβαιωθεί - μπορεί να οδηγήσει σε αίτημα για ανάκτηση τους.

Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η φορολογική συμφωνία με την Amazon συνιστά κρατική ενίσχυση, που παραβιάζει τους νόμους του Ανταγωνισμού.

Η περίπτωση της Amazon
Σε προκαταρκτική έκθεση της, η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι οι επίμαχες συμφωνίες εξασφάλισαν στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό μεγάλα φορολογικά οφέλη επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά το κατά πόσο η συμφωνία του 2003 του Λουξεμβούργου με τη θυγατρική Amazon, Amazon EU Sarl, έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να καταβάλει στη μητρική επιχείρηση ποσό εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, μειώνοντας, έτσι, σημαντικά τα φορολογήσιμα κέρδη.

Σε ένα επεξηγητικό σημείωμα 23 σελίδων, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, μέσω της σχετικής συμφωνίας, οι Αρχές του Λουξεμβούργου παρείχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Amazon, το οποίο είναι ασύμβατο με τους κανόνες της Κοινής Αγοράς.

Ήδη πάντως, η Επιτροπή προωθεί Οδηγία, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. σχετικά με τις συμφωνίες tax ruling. Συνολικά δε, δρομολογεί νέο πλαίσιο για την εναρμόνιση της εταιρικής φορολογίας στην Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ