Νέα

Παρατείνονται, έως τις 30 Ιουνίου 2015, τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ

espa-epidotiseis-nea-e1418461436293-660x330

Παρατείνεται, έως τις 30 Ιουνίου 2015, ο χρόνος υλοποίησης τριών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων για τα προγράμματα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και “Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”.

Αφορά τα προγράμματα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα", "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"Όσον αφορά στο πρώτο πρόγραμμα, “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως 30/6/2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Όσον αφορά στο δεύτερο πρόγραμμα, “Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013”, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 13 μηνών και μέχρι τις 30/6/2015.

Για τις νέες εντάξεις, που μπορεί να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται, εξ αρχής, σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2015.

Επίσης, προβλέπεται ότι απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι οποίες εντός 24 μηνών (ή 37 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση είναι να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς 13 μήνες και μέχρι τις 30/6/2015.

Εξωστρέφεια
Στο τρίτο πρόγραμμα, “Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 30/6/2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 

Επίσης, απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως τις 30/6/2015 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των 30 μηνών, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ