Νέα

Ενιαία ψηφιακή πύλη για τη Δημόσια Διοίκηση έως τον Μάρτιο του 2020

peoplenew123

Μέρος των δεσμεύσεών της της για ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το ελληνικό Δημόσιο υλοποιεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα». Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που προωθεί το κυβερνητικό επιτελείο, έχει έντονα ψηφιακή διάσταση και φιλοδοξεί να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη και σε άλλες ψηφιακά «ώριμες» αγορές σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Θα ενσωματώσει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τώρα παρέχονται από διαφορετικούς φορείς του ΔημοσίουΤο νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα», μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από την οποία περνούν οι φορείς και υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του gov.gr, το οποίο ως αρμοδιότητα υπάγεται στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο μέχρι τον Μάρτιο του 2020 θα ενσωματώσει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τώρα παρέχονται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Άλλη διάταξη του νέου νομοσχεδίου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Σε αυτό το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών. «Οι ετήσιες αναφορές του νεοσύστατου Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας θα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα και να προτείνει παρεμβάσεις σχετικά με τις συνέπειες, που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπαλλήλων οι αποφάσεις της Διοίκησης» αναφέρει σχετικά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Ψηφιακός χάρτης
Άλλη πρόβλεψη του νέου νομοσχεδίου, που σχετίζεται με την ψηφιακή διακυβέρνηση, είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θα αποτελέσει μια ηλεκτρονική βάση όλων των κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σήμερα τα δεδομένα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, και συχνά όχι ψηφιακά, σε διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του Διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη, και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως, πχ., οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Ο δρόμος για το 5G
Με το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» δημιουργείται επίσης Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση δράσεων όπως δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), δίκτυα WiFi και υποδομές «έξυπνων» πόλεων. «Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου βελτιώνουμε τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής του, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναφείς δράσεις θα είναι συμβατές με τη συνολική στρατηγική της χώρας στον τομέα αυτό. Επιτυγχάνεται έτσι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η προώθηση της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, αλλά και η συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών» υπογραμμίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό. «Πέρα από την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, η Ελλάδα χρειάζεται και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις πρακτικές εκείνες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν πλήρη αντίληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, των δυσκολιών που ανέκυψαν και των χειρισμών που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπισή τους» σημειώνει το αρμόδιο Υπουργείο. 

Αδειοδότηση κεραιών
Το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει επίσης τρία βασικά ζητήματα που αφορούν τις κεραίες: την απλοποίηση, την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των συστημάτων των κεραιών. Τα παραπάνω θα γίνονται με διαφάνεια, ασφάλεια και έλεγχο. Οι εγκρίσεις των αδειών θα δημοσιεύονται στη "Διαύγεια", ενώ σε κάθε κεραία θα υπάρχει αναρτημένη η "ταυτότητά της" με το μοναδικό αναγνωριστικό της καθώς και το όνομα της επωνυμίας του κατόχου. Το ίδιο σύστημα ταυτοποίησης προβλέπεται και για τα υφιστάμενα κεραιοσυστήματα. Προβλέπονται, επίσης, έλεγχοι σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την τήρηση της νομοθεσίας καθώς και την νόμιμη χρήση των κεραιών. Να σημειωθεί ότι σχετικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των κεραιών στην ξηρά δεν μεταβάλλεται το επιτρεπόμενο όριο ακτινοβολίας, το οποίο μάλιστα είναι χαμηλότερο κατά 30% (40% εντός των αστικών περιοχών) σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. 

Κυβερνοασφάλεια
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, με τον κρίσιμο αυτό τομέα να εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφερόντων ασφαλείας της χώρας. «Η σημασία της κυβερνοασφάλειας είναι κεφαλαιώδης για την εθνική ασφάλεια, καθώς μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων διοχετεύονται και διακινούνται – μεταξύ άλλων – ευαίσθητα στοιχεία και πληροφορίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Για το λόγο αυτό, πέρα από τις υπόλοιπες νομοθετικές μας παρεμβάσεις, συστήνουμε τη Διεύθυνση αυτή ώστε να διευκολύνουμε τον κεντρικό, αλλά εξειδικευμένο συντονισμό πάνω σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας» σημειώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τέλος, συστήνεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό διοικητικών δομών σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ