Νέα

Η Ευρώπη αυξάνει τη χρηματοδότηση για το Horizon 2020 κατά €80 εκατ.

horizon20_1

Επιπλέον κονδύλια ύψους €100 εκατ. θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα “ναυαρχίδες” της Ε.Ε., που αφορούν την έρευνα και την κινητικότητα των νέων. Χθες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 614 ψήφους υπέρ, 69 κατά και 10 αποχές, ενέκριναν επιπλέον €80 εκατ. για το πρόγραμμα Horizon 2020 και €20 εκατ. για την κινητικότητα των νέων μέσω του Erasmus+. Η έγκριση αυτή αφορά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2019, η οποία επετεύχθη το Δεκέμβριο του 2018.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει συνολικά €210 εκατ. σε 108 καινοτόμα έργαΑπό το συνολικό ποσό των €80 εκατ. για το πρόγραμμα Horizon 2020, η Επιτροπή πρότεινε να διατεθεί πρόσθετο ποσό €34,6 εκατ. για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, ώστε να ενισχυθούν το 2019 οι δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, που αφορούν συγκεκριμένα τις μπαταρίες, τα “πράσινα” οχήματα και τον οικολογικό προσανατολισμό των αερομεταφορών. Επίσης, πρόσθετο ποσό €45,4 εκατ. θα διατεθεί για την ενίσχυση της έρευνας στις μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες του προϋπολογισμού για το “Ορίζων 2020”. Στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό για τα θέματα “Καινοτόμος παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές για την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές” και “Τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια και κλιματική αλλαγή”.

€210 εκατ. για καινοτόμα έργα
Στο μεταξύ, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει συνολικά €210 εκατ. σε 108 καινοτόμα έργα και θα τα βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά ταχύτερα. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στηρίζει φορείς καινοτομίας, επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με έξυπνες ιδέες, που φιλοδοξούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο.

Τα επιλεγμένα έργα περιλαμβάνουν μια υβριδική πλατφόρμα προσομοίωσης για τη νευροχειρουργική, τεχνολογία που αναπαράγει τη διαδικασία της βροχής για την παροχή βιώσιμου πόσιμου νερού, αντιμεταστατικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, τεχνολογία για τη χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα με υψηλή χωρική ευκρίνεια και πολλά άλλα.

Το πλαίσιο της χορηγούμενης χρηματοδότησης περιλαμβάνει δύο σκέλη - τον accelerator (επιταχυντή) του ΕΣΚ και την επιτάχυνση της καινοτομίας- του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, ύψους €3 δις, που διαρκεί από το 2018 έως το 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. “Ορίζοντας 2020”.

Στο εξής, ο accelerator του ΕΣΚ θα δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής επένδυση μετοχικού κεφαλαίου επιπλέον της επιχορήγησης.

Οι καινοτόμες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για επιχορήγηση ή για συνδυασμό επιχορήγησης και χρηματοδότησης ποσού έως €17,5 εκατ., για την ταχεία και αποτελεσματική επέκτασή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ