Νέα

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”

horizon20_1

Τη στρατηγική της απόφαση να ενισχύσει την έρευνα και καινοτομία υλοποιεί στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. ενέκρινε για το 2020 μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σε σύγκριση με το 2019, για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”.

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σε σύγκριση με το 2019, προβλέπεται το 2020 για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τους τέσσερις διορθωτικούς προϋπολογισμούς στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2019 που πρότεινε η Επιτροπή, οι οποίοι εγκρίνονται χωρίς αλλαγές. Στόχος των τροποποιήσεων αυτών, μεταξύ άλλων, είναι να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2019 το πλεόνασμα που προκύπτει από την εκτέλεση του οικονομικού έτους 2018 (€1,8 δις) και να ενισχυθούν τα προγράμματα “Ορίζοντας 2020” και Erasmus+ κατά €100 εκατ., όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2019.

Εκτός από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, για το 2020 προβλέπεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo, για το σκέλος “Ενέργεια” του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”, για το πρόγραμμα Erasmus+ και για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Η θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2020 θα έρθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνοδο της Ολομέλειας τον Σεπτέμβριο. Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει τις τροπολογίες του επί της θέσης του Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου, οπότε και θα ανοίξει μια περίοδος συνδιαλλαγής διάρκειας τριών εβδομάδων, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2020.

Πιστώσεις
Συνολικά, το σχέδιο θέσης του Συμβουλίου προβλέπει ποσό €166,8 δις σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και €153,1 δις σε πιστώσεις πληρωμών. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά +0,6% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και +3,3% για τις πληρωμές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το 2019.

“Το Συμβούλιο επιθυμεί ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν τη θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2020, η οποία εγκρίθηκε προχθές”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με όσα εγκρίθηκαν, το Συμβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει την ενίσχυση των προγραμμάτων του τομέα “Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση”, για τον οποίο θα διατεθούν €24 δις ή +2,72% σε σύγκριση με το 2019. Το ποσό αυτό προστίθεται στους πόρους που προορίζονται για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (€58,5 δις ή + 2,23%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ