Νέα

Υπό την «πύλη» gov.gr όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου

peoplewalk

Την ψηφιακή ατζέντα της νέας κυβέρνησης παρουσίασε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων. Εκτενείς αναφορές στις ψηφιακές πρωτοβουλίες της νέας κυβέρνησης, έκανε -κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων- και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημιουργείται “Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού”. Θα επικαιροποιείται ετησίως και θα λειτουργεί ως εργαλείο για τους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίεςΥπογραμμίζοντας ότι από το 2020 το κράτος θα αρχίσει να αποκτά πραγματική ψηφιακή υπόσταση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καθιέρωση της “ψηφιακής ταυτότητας” για κάθε πολίτη, η οποία θα αποτελεί και το βασικό μέσο συναλλαγής του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, “κάθε πολίτης θα κάνει τα πάντα με τη νέα ψηφιακή του ταυτότητα. Ο σχετικός διαγωνισμός που δρομολογούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, έχει ήδη ακυρωθεί και θα επαναπροκηρυχθεί αμέσως”.

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του Κράτους σημείωσε: “Η επικοινωνία του πολίτη με το Δημόσιο θα γίνεται μόνο μία φορά. Μετά, είναι χρέος των υπηρεσιών του να ενημερώνονται εσωτερικά χωρίς να ταλαιπωρούν τον πολίτη. Κάθε πολίτης θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ασφαλιστική του κατάσταση και θα επικοινωνεί με το Δημόσιο με εργαλείο επικοινωνίας τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική του ταυτότητα. Με αυτήν θα εισάγεται και στο νοσοκομείο, αν χρειαστεί, και με αυτήν θα εξυπηρετείται συνολικά από το Δημόσιο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι υπογραφές, μετατρέπονται σε ηλεκτρονικές”.

Δίνοντας ένα ακόμη παράδειγμα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, σημείωσε: “Κάθε γέννηση θα δηλώνεται μόνο μία φορά στη Δημόσια Διοίκηση. Και κάθε παιδί θα εγγράφεται μόνο την πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Έκτοτε, θα προχωρά αυτόματα στην επόμενη βαθμίδα. Οι γονείς θα έχουν πρόσβαση στις επιδόσεις του και δεν θα χρειάζεται να εξεταστεί η γνησιότητα των τίτλων σπουδών του”.


Ενιαία πύλη gov.gr
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουργός κ. Πιερρακάκης, από το βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε διεξοδικά σε μια σειρά πρωτοβουλιών, που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, με κεντρικό στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, και τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ψηφιακών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, κεντρικό άξονα του κυβερνητικού σχεδιασμού αποτελεί η παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας από ένα κεντρικό σημείο. Τον ρόλο αυτό θα διαδραματίσει μία κεντρική Διαδικτυακή Πύλη, το gov.gr, ένα σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και λοιποί συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση προχωρά τη δημιουργία μίας “Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού”, η οποία θα επικαιροποιείται ετησίως και θα λειτουργεί ως εργαλείο για τους φορείς που υλοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες. «Η Βίβλος θα είναι η απάντηση στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στις επικαλυπτόμενες ή αποσπασματικές δράσεις και στην έλλειψη μετρήσιμης στόχευσης στους φορείς που υλοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Όπως εξήγησε, οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις θα αφορούν βελτιώσεις σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου που υλοποιούνται σε 3-12 μήνες.


Διαλειτουργικότητα
Ο δε μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου περιλαμβάνει την υλοποίηση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Πρόκειται για συστήματα, όπως αυτό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού – HRMS, του ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού του δημοσίου τομέα - ERP, και της διαχείρισης των σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες - CRM, τα οποία θα σχεδιασθούν και θα προκηρυχτούν άμεσα. «Στόχος μας είναι να προβούμε στις σχετικές αναγγελίες σύντομα, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε προκηρύξει τα πρώτα σχετικά έργα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους» ανέφερε ο υπουργός.

Ένα μέτωπο, το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ζέον και στο οποίο επικεντρώνει τις προσπάθειές της, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκκη, είναι μείωση της γραφειοκρατίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μητρώου διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ξέρουν ποιες διαδικασίες ισχύουν και για ποια υπόθεση τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία για την έναρξη ενός οριζόντιου προγράμματος μέτρησης και μείωσης διοικητικών βαρών της νομοθεσίας προς επιχειρήσεις και πολίτες.


Μείωση γραφειοκρατίας
Έμφαση θα δοθεί και στον τομέα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και της αυτόματης ενημέρωσης τους για τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων. Μια από τις πρώτες ενέργειές του νέου Υπουργείου θα είναι η αποτύπωση όλων των γραφειοκρατικών βημάτων που απαιτούνται στα λεγόμενα γεγονότα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε, για παράδειγμα, όπως σημείωσε ο Υπουργός από το βήμα της Βουλής, να απαιτείται μία ενέργεια από τους γονείς ενός παιδιού όταν γεννιέται και όχι πολλαπλές. “Ειδικά αυτόν τον στόχο θεωρούμε ότι θα τον έχουμε πετύχει μέσα σε λίγους μήνες”, δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Σε αυτό τον τομέα, κεντρικό ρόλο θα παίξει ο μετασχηματισμός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κέντρο Δεδομένων συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης για την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί μεσοπρόθεσμα το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.


Επενδύσεις στο 5G
Κορυφαίας σπουδαιότητας θεωρεί η κυβέρνηση τις επενδύσεις σε υποδομές και ειδικά τις επενδύσεις στα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς, 5G. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία 5G, τα επόμενα βήματα του αρμόδιου Υπουργείου περιλαμβάνουν την συγκρότηση ενός εθνικού πλάνου, το οποίο θα οριοθετήσει το σχετικό οικοσύστημα, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες πλήρη εικόνα και προβλεψιμότητα. Ο κ. Πιερρακάκης τοποθέτησε τη δημοπράτηση του φάσματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στα τέλη του 2020, με έναν -όπως είπε- “καινοτόμο τρόπο που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς”.

Σχετικά με τα ενσύρματα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το λεγόμενο υπεργρήγορο internet να φτάσει και στο τελευταίο νοικοκυριό, με απλές διαδικασίες επιδότησης των τελικών χρηστών.


Αδειοδότηση κεραιών
Σε ότι αφορά άλλα θέματα που αφορούν τις Τηλεπικοινωνίες, ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρθηκε στο χρονίζον ζήτημα της αδειοδότησης των κεραιών, σημειώνοντας: “Ένα χρονίζον θέμα τριών δεκαετιών θα κλείσει τάχιστα ακόμα πιο βελτιωμένο”.

Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τη δέσμευση ότι το σύστημα 112 θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του τρέχοντος έτους. “Η βασική υποδομή του συστήματος είναι ήδη λειτουργική και αυτό που τώρα προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε είναι ότι σε συνεργασία με τους κατασκευαστές τηλεφώνων η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και για όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές. Έχουμε επίσης ήδη δεσμευτεί πως μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε συνεργασία με τους παρόχους, η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας θα έχει στη διάθεσή της μια “ενδιάμεση λύση”. Αυτή θα αφορά τη δυνατότητα αποστολής SMS σε επιλεγμένες περιοχές, σε περίπτωση που υπάρξει η σχετική αναγκαιότητα”, τόνισε ο Υπουργός.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ