Νέα

Χρηματοδότηση €25 εκατ. για δράσεις ψηφιακής ασφάλειας και eHealth

healthtechh

Νέα προκήρυξη για χρηματοδοτήσεις ύψους €25 εκατ. στο πλαίσιο του Μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” -Connecting Europe Facility (CEF) - έβγαλε “στον αέρα” η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα Κοινοτική χρηματοδότηση αφορά τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα, σε έργα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος της χρηματοδότησης είναι να τονώσει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας, της ηλεκτρονικής υγείας, των online προμηθειών, της ψηφιακής δικαιοσύνης, των digital skills και των δημόσιων ανοικτών δεδομένων. Συνολικά, για το 2019, ο Μηχανισμός CEF προβλέπει την διάθεση συνολικής χρηματοδότησης έως και €88 εκατ., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών στις διασυνοριακές δραστηριότητές τους.

Νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”

Συγκεκριμένα, χρηματοδότηση €10 εκατ. θα διατεθεί για τον τομέα του Cybersecurity και την τόνωση της διασυνοριακής ψηφιακής ασφάλειας. Άλλα €5 εκατ. θα κατευθυνθούν στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Ειδικότερα, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έργα, που θα καταστήσουν ευρέως διαθέσιμες τις ηλεκτρονικές συνταγές και τα online ιστορικά ασθενών στην Ε.Ε.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων θα διατεθεί €1 εκατ. για την απλούστευση των διαδικασιών online δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των προμηθευτών και των αγοραστών σε αυτές.

e-Δικαιοσύνη
Στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η προκήρυξη προβλέπει Κοινοτική χρηματοδότηση €3 εκατ. για δράσεις, που διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν γρήγορα τα πρακτικά οφέλη των εργαλείων της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Επίσης, €1 εκατ. θα κατευθυνθεί στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, με στόχο την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης με τα απαραίτητα digital skills. Τέλος, για τα δημόσια ανοιχτά στοιχεία θα διατεθεί χρηματοδότηση €5 εκατ., με στόχο την επίτευξη καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις χάρη στην επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 14 Νοεμβρίου 2019, μέσω του ειδικού συστήματος του CEF Telecom 2019.

Να σημειωθεί ότι ο Μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη” στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών έχει συνολικό προϋπολογισμό €1,04 δις για την περίοδο 2014-2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ