Νέα

Προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την προεκλογική περίοδο

dataprtc1

Καταγγελίες πολιτών, που αφορούν την πολιτική επικοινωνία, έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα σχετικά φαινόμενα να εντείνονται όσο πλησιάζουν οι Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η Αρχή, που έχει εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες, δημοσιοποίησε νέο κείμενο οδηγιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Στο κείμενο εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία γίνεται με ποικίλους τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής.

Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνίαΣτις κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά και με χρήση μέσων, όπως SMS, MMS, email, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις με προηχογραφημένο μήνυμα και φωνητικά μηνύματα μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή. Αναλυτικά, η Αρχή αναφέρει ότι επιτρέπεται η πολιτική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων (του καλουμένου) για την επεξεργασία δεδομένων τους για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με την Αρχή, οι τηλεφωνικές κλήσεις πολιτικού περιεχομένου με ανθρώπινη παρέμβαση, που πραγματοποιούνται μέσω δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, επιτρέπονται και χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα “opt-out”).

SMS, MMS, email
Ως προς την πολιτική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, δηλαδή SMS, MMS, email, Viber, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, φωνητικά μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, σύμφωνα με την Αρχή, επιτρέπεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Tα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης επαφής και ο πολίτης ενημερώθηκε για τη χρήση τους με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και δεν εξέφρασε αντίρρηση για αυτή τη χρήση.

- Η προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, π.χ. είναι νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων, όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα της.

Αντιθέτως, δεν θεωρείται ότι συνιστά παρόμοια επαφή και δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας, όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, όπως για παράδειγμα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο βουλευτή.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.

Τέλος, η Αρχή διευκρινίζει ότι απαγορεύεται η διαβίβαση των εκλογικών καταλόγων ή των αποσπασμάτων τους σε τρίτα πρόσωπα και ότι επιβάλλεται η καταστροφή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ