Νέα

Νέα πανευρωπαϊκή στρατηγική για το Cloud υιοθετεί η Ευρώπη

cloudcomputingnew123

Μία νέα συνολική στρατηγική για το Cloud Computing υιοθετεί η Ευρώπη, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Στον πυρήνα της νέας στρατηγικής, που υιοθέτησε η Ένωση, βρίσκεται μια cloud-first προσέγγιση. Το cloud-first σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι στο Cloud. Τα δε υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να επανεκτιμηθούν για μετασχηματισμό ή αντικατάσταση στο πλαίσιο των σχεδίων εκσυγχρονισμού, που προβλέπει η ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων και των εφαρμογών.

Στην “καρδιά” της νέας στρατηγικής βρίσκεται μια cloud-first προσέγγισηΜε τη νέα της στρατηγική, η Ένωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Cloud Computing διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας της Ένωσης. Εξηγεί πώς επηρεάζει συνολικά τις ψηφιακές λύσεις, από τα οικοσυστήματα δεδομένων μέχρι το χώρο εργασίας, τις υποδομές πληροφορικής και τις υπηρεσίες ασφαλείας Τεχνολογιών Πληροφορικής. Αντιμετωπίζει δε τις προκλήσεις της διακυβέρνησης προκειμένου να αξιοποιηθεί το Cloud από τον ιδιωτικό και δημόσιο Τομέα με ασφάλεια και με πλήρη σεβασμό των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων.

“Το Cloud δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Έχει βαθιές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο προμηθεύουμε, αναπτύσσουμε, τρέχουμε και εξασφαλίζουμε λύσεις πληροφορικής”, δήλωσε ο Philippe van Damme, Διευθυντής του Ψηφιακού Χώρου Εργασίας και Υποδομών στη ΓΔ Πληροφορικής.

Χρήση Cloud
Τα σχετικά στοιχεία της Eurostat (ICT usage in enterprises in 2018) δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες (26%) κάνουν χρήση υπηρεσιών cloud computing. Η ανάπτυξη δείχνει να είναι τάχιστη, αφού το αντίστοιχο ποσοστό για το 2014 ήταν 19% και το 2016 21%. Ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 250 εργαζομένους), η χρήση υπηρεσιών cloud είναι πολύ υψηλότερη και αντιστοιχεί στο 56% του συνόλου, ενώ στις μικρές (με 10 έως 49 εργαζομένους) φθάνει το 23%. Οι μεγαλύτερες εταιρείες σαφώς και επιταχύνουν πιο γρήγορα την υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud, καθώς η χρήση μεταξύ 2014 και 2018 αυξήθηκε κατά 21%. Στις μεσαίες επιχειρήσεις η αντίστοιχη ανάπτυξη ήταν 12% και στις μικρές 6%.

Η εικόνα, που παρουσιάζει η Ένωση, παραμένει ανομοιογενής, με τα σκανδιναβικά κράτη να ηγούνται και στον τομέα της χρήσης υπηρεσιών cloud computing: 65% των εταιρειών στη Φινλανδία, 57% στη Σουηδία και 56% στη Δανία κάνουν χρήση cloud computing. Στον αντίποδα, βρίσκεται η Βουλγαρία με 8%, η Ρουμανία με 10%, ενώ ελαφρά καλύτερη επίδοση έχει η Πολωνία και η Ελλάδα. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναφορικά με το cloud το 2018, αυτές σχετίζονται με: την αποστολή και λήψη e-mail (69% των εταιρειών) και την αποθήκευση αρχείων στο cloud (68%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ