Νέα

Στην “έξυπνη” ανάπτυξη το 50% του προϋπολογισμού για το 2019

peoplewalk

Σημαντικά κονδύλια στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, στην έρευνα και την καινοτομία, στους σπουδαστές και τους νέους, θα συνεχίσει να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2019, στην οποία κατέληξε ο τριμερής διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την υποστήριξη της Επιτροπής. Η εν λόγω συμφωνία θα επιβεβαιωθεί την επόμενη εβδομάδα, κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2019 καθορίζεται σε €165,8 δις σε αναλήψεις υποχρεώσεων (ποσά τα οποία μπορούν να συμφωνηθούν βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους) και σε €148,2 δις σε πιστώσεις πληρωμών (ποσά που θα καταβληθούν).Το ήμισυ περίπου των κονδυλίων (€80,5 δις σε αναλήψεις υποχρεώσεων) θα διατεθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, €12,3 δις θα διατεθούν για το πρόγραμμα “Ορίζων 2020” (+10 % σε σύγκριση με το 2018), συμπεριλαμβανομένων €194 εκατ. υπέρ της νέας κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και €3,8 δις για τη στήριξη δικτύων υποδομών μέσω του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”. Επιπλέον, θα διατεθούν €57,2 δις μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές αποκλίσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ των κρατών μελών. 

Στήριξη των νέων
Σε προσωρινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΣυμβούλιοΣτο μεταξύ, η Ε.Ε. θα στηρίξει τους νέους με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, θα διατεθούν €2,8 δις στην εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (+20% σε σύγκριση με το 2018). Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με €143 εκατ., θα δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού ή εργασίας σε προγράμματα, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε πέραν των συνόρων. Επιπλέον, θα διατεθούν €350 εκατ. μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων με στόχο τη στήριξη των νέων στις περιοχές που πλήττονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας. Επίσης, οι Ευρωπαίοι αγρότες θα επωφεληθούν από κονδύλια €59,0 δις, ενώ θα ενισχυθεί η ασφάλεια εντός και πέραν των συνόρων της Ε.Ε. Η συμφωνία βασίζεται στην παραδοχή ότι η Μεγάλη Βρετανία, μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπεται για τις 30 Μαρτίου 2019, θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει και να συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. έως το τέλος του 2020, σαν να ήταν κράτος-μέλος. 

Επί της διαδικασίας
Κάθε χρόνο, συνήθως κατά τα τέλη της άνοιξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. Φέτος, η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση στις 23 Μαΐου 2018. Με βάση αυτήν την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις τους. Φέτος, το Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα τη θέση του στις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη θέση του στις 24 Οκτωβρίου 2018. Οι αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ευρέως γνωστής ως “διαδικασία συνδιαλλαγής”. Φέτος, η περίοδος συνδιαλλαγής διήρκεσε 21 ημέρες, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου, αλλά δεν οδήγησε σε συμφωνία. Στη συνέχεια, στις 30 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε γρήγορα δεύτερη πρόταση. Για να επισφραγιστεί η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επισήμως το κείμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ