Νέα

Πραγματικότητα η άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού στο Διαδίκτυο

geointernet

Σε ισχύ τέθηκε χθες, 3 Δεκεμβρίου, ο νέος Κανονισμός, που δίνει τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο Διαδίκτυο και επιτρέπει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνορα. Με το νέο Κανονισμό, τον οποίο εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2016, οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως τους αποκλείσει ή τους εκτρέψει κάποιος ιστότοπος, απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι ή η πιστωτική τους κάρτα προέρχονται από άλλη χώρα. Ο Κανονισμός αντιμετωπίζει το πρόβλημα ορισμένων πελατών, οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες από εμπόρους που βρίσκονται σε διαφορετικό κράτος-μέλος, ακόμη και με τους ίδιους όρους με τους κατοίκους της χώρας, απλώς και μόνο λόγω της ιθαγένειας τους, του τόπου διαμονής ή του τόπου εγκατάστασης τους.

Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνοραΤο θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού είναι μείζονος σημασίας, καθώς ένα ποσοστό της τάξης του 65% των ιστότοπων δεν επιτρέπει σε καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές από άλλη χώρα της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, τα δύο τρίτα περίπου των καταναλωτών δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές που επιθυμούν από το εξωτερικό. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και κατά συνέπεια, καλύτερες προσφορές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα επεκτείνουν τη βάση πελατών τους πέραν των συνόρων και θα επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος συναλλαγής και χαμηλότερο διοικητικό κόστος.

Επόμενα βήματα
Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή του Κανονισμού και πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες δομές για να εξασφαλισθεί η ομαλή έναρξη της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, πρέπει να ορίσουν τους φορείς που θα αναλάβουν την επιβολή του Κανονισμού, καθώς και αυτούς που θα παρέχουν πρακτική βοήθεια στους καταναλωτές.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν μέτρα, τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει μια πρώτη επανεξέταση του κανονισμού για το γεωγραφικό αποκλεισμό έως το Μάρτιο του 2020. Η αξιολόγηση θα αφορά το ενδεχόμενο να επεκταθεί η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε μη οπτικοακουστικές ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες με κύριο χαρακτηριστικό το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, παιχνίδια και λογισμικό. Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, εάν θα πρέπει να εξαλειφθούν και σε άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τυχόν εναπομένοντες αδικαιολόγητοι περιορισμοί βάσει της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή του τόπου εγκατάστασης.

Κοινή δήλωση
“Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική επιβολή του κανονισμού, ήδη, από την πρώτη ημέρα. Ζητούμε, επίσης, να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για την πώληση ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών και για τις ηλεκτρονικές αγορές. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας και ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς”, αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση τα αρμόδια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ